Til hovedinnhold
Norsk English

COFACTOR - COincidence FACTOR for buildings

Partnere


COFACTOR er et KSP-prosjekt og finansieres av programmet ENERGIX hos Forskningsrådet og partnerne. 

Forskningspartnere: SINTEF AS, SINTEF Energi AS, NTNU, Fraunhofer ISE

Bedriftspartnere: Statsbygg, Tensio TN AS, Elvia AS, Enova SF, Energi Norge, og Nelfo

Referansegruppe: NEK, NOVAP, Standard Norge, Multiconsult (Erichsen&Horgen) og NVE

Dataleverandører: Drammen Eiendom, Akershus Energi Varme AS, Thon Eiendom, FutureHome og Statnett