Til hovedinnhold
Norsk English

COFACTOR - COincidence FACTOR for buildings

Partnere


COFACTOR er et KSP-prosjekt og finansieres av programmet ENERGIX hos Forskningsrådet og partnerne. 

Forskningspartnere: SINTEF og NTNU

Bedriftspartnere: Energi Norge, Enova SF, Elvia AS, Nelfo, Statsbygg og Tensio TN AS

Referansegruppe: NEK, NOVAP, NVE, Standard Norge og Multiconsult

Dataleverandører: Akershus Energi Varme AS, Drammen Eiendom, Dråpe entreprenør AS, Entro, FutureHome, OSO Hotwater AS, SIKOM AS, Statnett (TSO), Thon Eiendom, sameier/borettslag, med flere