Til hovedinnhold
Norsk English

COFACTOR - COincidence FACTOR for buildings

Arbeidspakker


Arbeidspakke 1: Innsamling og klargjøring av måledata (SINTEF Community – Harald T. Walnum)
I denne arbeidspakken vil måledata bli samlet inn, kvalitetssikret og kategorisert.

Arbeidspakke 2: Datadrevet analyse (NTNU Elkraftteknikk – Jayaprakash Rajasekharan)
AP2 skal anvende energimålinger og utvikle metoder for hvordan man kan fordele energibruksmålinger på ulike energiformål (for eksempel oppvarming, ulike elektriske apparater, ventilasjon osv.) ved å kjenne igjen mønstre i lastprofiler med høy tidsoppløsning. Metoder som benytter maskinlæring skal utforskes.

Arbeidspakke 3: Standard lastprofiler (SINTEF Community – Benjamín Manrique Delgado)
AP3 har som mål å utvide standard lastprofiler for norske bygg med flere formål og bygningsdata.

Arbeidspakke 4: Samtidighetsfaktor og effekttopper (SINTEF Energi – Venkatachalam Lakshmanan)
AP4 vil gi metoder og modeller for å beregne effekttopper og samtidighetsfaktorer for ulike bygningskategorier.

Arbeidspakke 5: Simulering for å estimere topplaster i bygg (SINTEF Community – Andreas Aamodt)
AP5 er ansvarlig for å utvikle en robust og ny metodikk for å beregne topplasten til bygninger, som tar hensyn til nye teknologier og er egnet for energimerking av bygninger.

Arbeidspakke 6: Resultatspredning (SINTEF Community - Øystein Fjellheim)
AP6 er ansvarlig for rapportering til NFR og koordinering av formidlingsaktivitetene til prosjektet.