Til hovedinnhold
Norsk English

COFACTOR - COincidence FACTOR for buildings

Arbeidspakker


Arbeidspakke 1: Innsamling og klargjøring av måledata (SINTEF Community – Harald T. Walnum)
I denne arbeidspakken samles måledata inn, kvalitetssikres og kategoriseres.

Arbeidspakke 2: Datadrevet analyse (NTNU Elkraftteknikk – Jayaprakash Rajasekharan, PhD student Synne K. Lien)
AP2 anvender energimålinger og utvikler metoder for hvordan man kan fordele energibruksmålinger på ulike energiformål (for eksempel oppvarming, ulike elektriske apparater, ventilasjon osv.) ved å kjenne igjen mønstre i lastprofiler med høy tidsoppløsning. Metoder som benytter maskinlæring utforskes.

Arbeidspakke 3: Standard lastprofiler (SINTEF Community – Åse Lekang Sørensen)
AP3 utvikler standard lastprofiler for norske bygg med flere formål og bygningsdata.

Arbeidspakke 4: Samtidighetsfaktor og effekttopper (SINTEF Energi – Daniel Bjerkehagen)
AP4 utvikler metoder og modeller for å beregne effekttopper og samtidighetsfaktorer for ulike bygningskategorier.

Arbeidspakke 5: Simulering for å estimere topplaster i bygg (SINTEF Community – Andreas Aamodt)
AP5 utvikler en robust og ny metodikk for å beregne topplasten til bygninger, som tar hensyn til nye teknologier og er egnet for energimerking av bygninger.

Arbeidspakke 6: Resultatspredning (SINTEF Community - Åse Lekang Sørensen)
AP6 er ansvarlig for rapportering til NFR og koordinering av formidlingsaktivitetene til prosjektet.

Arbeidspakke 0: Prosjektledelse (SINTEF Community - Åse Lekang Sørensen)