Til hovedinnhold

COFACTOR - COincidence FACTOR for buildings

COFACTOR - COincidence FACTOR for buildings

"COFACTOR - samtidighet og topplast for bygg i det norske lavutslippssamfunnet" vil gi grunnlag for bedre nettplanlegging og bedre prosjektering av bygg som spiller på lag med fremtidens fornybare energisystem.

Elektrifisering er nøkkelen i overgangen til lavutslippssamfunnet, og bygninger står i dag for 57% av Norges strømforbruk. Størsteparten av dette går til oppvarming av rom og tappevann, og behovet er høyest når det er kaldest om vinteren. Dermed er bygg ansvarlig for topplasten i strømnettet på den kaldeste dagen. Når elbilene kommer, vil forbruket deres legge seg på toppen av dette strømforbruket. Lokal solproduksjon vil også endre forbruksmønsteret.

Spørsmålet er: hvordan kan vi begrense økningen i topplasten samtidig som vi får økt elektrifisering av samfunnet?

Identifisere når og hvorfor topplasten inntreffer

Økt kunnskap om forbruk bak måleren er nødvendig for å utvikle nye teknologiske løsninger og smart styring. COFACTOR vil samle inn og analysere måledata fra flere partnere, i tillegg til egne undermålere som skal gi detaljerte data "bak måleren". Basert på dette vil vi kunne identifisere når og hvorfor topplasten inntreffer – og hvordan vi kan bruke smart styring og andre tiltak for å redusere den.

I COFACTOR samarbeider byggeiere og nettselskap med SINTEF og NTNU om å øke kunnskapen rundt bruk av energi bak målerne i bygg i Norge. Målet er å fremskaffe nye og oppdaterte samtidighetsfaktorer og standard lastprofiler for ulike bygningstyper, og i tillegg foreslå en metode for hvordan vi kan estimere topplasten for bygg – for prosjektering og energimerking av bygg. 

  • Partnere i prosjektet: Statsbygg, Tensio, Elvia, Enova SF, Energi Norge, og Nelfo
  • Referansegruppe: NEK, NOVAP, Standard Norge, Erichsen&Horgen og NVE
  • Dataleverandører: Drammen Eiendom, Akershus Energi Varme AS, Thon Eiendom, FutureHome og Statnett

COFACTOR er et KSP-prosjekt og finansieres av programmet ENERGIX hos Forskningsrådet og partnerne.

Publisert mandag 18. oktober 2021
Seniorforsker
996 04 272

Prosjektvarighet

2021 - 2025