Til hovedinnhold
Norsk English

BioSynGas - Neste generasjon biogassproduksjon via integrasjon med gassifisering

BioSynGas skal bidra til å forbedre mange aspekter ved biogassanlegg i Norge. Slike anlegg har utfordringer knyttet til håndtering av det såkalte "digestatet", et biprodukt som burde utnyttes bedre fordi det inneholder viktige næringsstoffer. I dag brukes det i varierende grad som et jordforbedringsmiddel.

Kontaktperson

Hydrotermisk flytendegjøring - HTL
Hydrotermisk flytendegjøring - HTL

Digestatet er en våt/fast restfraksjon man har igjen etter at organisk avfall er konvertert til biometan. Det kan inneholde mikro-/makroplast og tungmetaller, noe som er utfordrende mhp utnyttelse. Det er tilgjengelig i store mengder, noe som gjør transporten kostbar og bidrar negativt til anleggets økonomi.

BioSynGas tar sikte på å løse disse utfordringene ved å behandle denne fraksjonen termisk, og samtidig produsere en rekke biprodukter som vil bidra til å forbedre den sirkulære økonomien til de næringsstoffene som befinner seg i avfallet.

Ved å integrere et termisk behandlingstrinn i eksisterende biogassanlegg, er vi i stand til å øke biometanproduksjonen og samtidig forbedre prosessvirkningsgraden. En slik integrering vil også resultere i at man vil kunne behandle flere avfallsfraksjoner, noe som bidrar til økt fleksibilitet og økt biogassproduksjon.

Gjennom eksperimentelle studier skal BioSynGas undersøke bruk av produserte biprodukter fra det termiske trinnet som katalysator for økt ytelse i den anaerobe prosessen. Produkter som forventes å gi en bedre ytelse, er biokull og syngass (hydrogen).

Prosjektet vil også jobbe med prosessutvikling og modellering der integrasjonen optimaliseres, og viktige parametere som virkningsgrad, miljøbelastning og lønnsomhet vil bli kartlagt og sammenlignet med eksisterende frittstående løsninger.

Prosjektet er et samarbeid mellom SINTEF Energi (prosjekteier) og NIBIO og inkluderer to stipendiater knyttet til NTNU og NMBU. Zhejiang University of Technology, et anerkjent universitet i Kina, vil også bidra med aktivitet knyttet til hydrotermisk gassifisering. HRA, REG, VEAS, FREVAR, Lindum, Antec Biogas og Bergen Kommune er industripartnere.


Dette er et Kompetansebyggende prosjekt for næringslivet delfinansiert av Norges Forskningsråd.


 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2021 - 2025