Til hovedinnhold
Norsk English

Biohydrogenproduksjon fra celluloseavfall og fiskeforedlingsrester

Hydrogen gir et CO2-fritt bærekraftig alternativ til fossilt brensel. Det gjennomføres nå et forprosjekt for å undersøke produksjon av hydrogen fra avfall ved hjelp av mikrober.

Kontaktperson

Hydrogen produseres gjennom forskjellige metoder som dampreformering, ikke-katalytisk partiell oksidasjon og vannelektrolyse. Mørk gjæringsprosess har fått bred interesse for sin uavhengighet av lys, høy hydrogenproduksjonshastighet, lave infrastrukturkostnader og enkel kontroll.

Dette forprosjektet vil demonstrere gjennomførbarhet for fermentativ produksjon av biohydrogen fra cellulose avfall og lavverdige biprodukter fra fiskeforedling. Bruk av kuldetolerante bakterier lar biohydrogenproduksjonsprosessen operere ved romtemperatur, og reduserer dermed energien som trengs for å opprettholde prosessen ved bruk av vannlig bakterier.

I tillegg, ved å kombinere bruken av ulike sidestrømsmaterialer skapes doble fordeler, det vil si produksjon av fornybar energi og gjenbruk av avfall.

Målet med dette forprosjektet er å identifisere kuldetolerante bakterier som er i stand til å produsere hydrogen på cellulose og fiskeavfall.

Partnere: UiT, Nofima

Finansiering: MABIT 2021-2022

 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2021 - 2022