Til hovedinnhold
Norsk English

BEST in Retail – Business model innovation & ecosystems for seamless transactions in retail

Varehandel gjennomgår store endringer drevet av nye teknologiske muligheter, endret konkurransesituasjon, og nye bruksmønstre blant kunder. For å utnytte potensialet som ligger i skjæringspunktet mellom god tilgang til fysiske butikker og digitalisering av varehandel, trengs ny kunnskap om forretningsmodeller, digitale økosystemer av leverandører, og effektiv bruk av data for å gi gode kundeopplevelser.

Kontaktperson

Ill.: Shutterstock

Vi vil skaffe nødvendig kunnskap for å utnytte potensialet i digitalisering av varehandel. SINTEFs arbeid omhandler dels å forstå hvordan digitalisering av varehandelen påvirker kundenes opplevelser, og hvordan man mer hensiktsmessig kan utnytte data fra leverandører, kunder og andre kilder for å gi bedre kundeopplevelser.

For flere detailer, se engelsk prosjektnettside

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2021 - 2024

Finansiering

Forskningsrådet

Samarbeidspartnere

Norges Handelshøyskole – NHH (prosjekteier), Coop, Posten, Virke, Finance Innovation

Prosjekttype

KSP

Utforsk fagområdene