Til hovedinnhold
Norsk English

UrbanMine: Institutionalization processes in times of circular green transitions

Utforsk institusjonelle, politiske og forretningsmessige rammer for bruk av mineralavfall som en ressurs i den grønne omstillingen.

Kontaktperson

Prosjektet UrbanMine vil utnytte potensialet i prinsippene for sirkulær økonomi, spesielt gjennom urban gruvedrift, for å muliggjøre grønne omstillinger. Prosjektet, som involverer et samarbeid mellom kommunal og privat sektor i Namdalen, Salten og Lofoten, fokuserer på å undersøke de institusjonelle rammene og holdningene til mineralavfallshåndtering. Ved å studere politiske, institusjonelle og forretningsmessige barrierer og muligheter knyttet til håndtering av avfall fra husholdninger/personlige forbruksvarer, som er rikt på ulike typer og former for materialer, inkludert metaller og mineraler i avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE).

UrbanMine har som mål å lukke materialkretsløp og fremme visjonen om sirkulær økonomi gjennom å studere forbrukeratferd, kartlegge produktstrømmer og foreslå samfunnsinstitusjoner som kan forbedres. SINTEF Helgeland fokuserer på å kvantifisere materialbeholdninger og -strømmer i samfunnssystemene ved hjelp av dynamisk materialstrømsanalyse (dMFA). Resultatene fra SINTEFs analyse gir verdifull informasjon til de involverte aktørene slik at de kan iverksette nødvendige tiltak for å lukke materialkretsløp og utvikle effektive institusjonelle rammeverk. Initiativet er støttet av Norges forskningsråd (NFR), som legger vekt på strategiske partnerskap for å drive regional bærekraftig utvikling.

Partnere

Nord universitet (koordinerende), Uppsala universitet, Iris Salten, Norsirk AS, Midtre Namdal Avfallselskap, Miljødirektoratet, SINTEF Helgeland, Aalborg Universitet, Bodø kommune, Lofoten avfallselskap, Namsos kommune.

Finansiering

Prosjektet UrbanMine har mottatt støtte fra Norges forskningsråd.

For mere informasjon, se prosjektets hjemmeside

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2021 - 2024