Til hovedinnhold
Norsk English

SICALC

SICALC er en ny tjenestemodell for beregning av støy fra flytrafikk.

Kontaktperson

Ill.: SINTEF

NORTIM-metoden

SICALC er basert på NORTIM-metoden, og er etablert av Avinor, Forsvarsbygg og SINTEF. NORTIM er den norske metoden for beregning av flystøy. SICALC ble gjort tilgjengelig for Avinor og Forsvarsbygg i 2023, og i løpet av 2024 vil den bli tilgjengelig for det private markedet.

Effektiv beregning av flystøy

Hensikten med SICALC er å tilgjengeliggjøre effektiv beregning av flystøy for alle. SICALC understøtter et langsiktig mål om digitalisering av tekniske tjenester i samfunnet. Et av målene i utviklingen er å redusere tids- og kostnadsforbruket ved å fjerne behovet for manuelt arbeid med standardiserte beregninger.

SICALC er en nettbasert tjeneste

SICALC er basert på et teknologisk løft i beregningskapasitet som gir svært raske beregninger. SICALC er en nettbasert tjeneste, tilgjengelig i de fleste vanlige nettlesere. Tjenesten er basert på en stor mengde oppdaterte og kvalitetssikrede data om flytrafikk og tilbyr støyberegningstjenester hvor som helst i landet. Alle data er kvalitetssikret av SINTEF.

SICALC er i overensstemmelse med gjeldende regelverk for beregning av støy i Norge, og tilfredsstiller de behov for dokumentasjon av støyforhold som oppstår i arealplanlegging, bygge- og reguleringssaker. Det er også støtte for beregninger og dokumentasjon i henhold til EUs støydirektiv.

Tilgjengelig for abonnenter

Per i dag er SICALC tilgjengelig for abonnenter i form av webbasert brukergrensesnitt som er tilpasset ulike brukerkategorier. I framtiden kan et API gjøres tilgjengelig for avanserte brukere som ønsker å knytte egen programvare til tjenesten.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2020 - 2024

Finansiering

Avinor og Forsvarsbygg

Prosjekttype

Kundefinansiert