Til hovedinnhold

AlumatIQ/Anodeskifterobot

AlumatIQ/Anodeskifterobot

Målet med prosjektet er å bidra til design og utvikling av et automatisert system for anodeskifteoperasjoner i aluminiums-smelteindustrien.

Foto: AlumatIQ

AlumatIQ er et automatisert system for anodeskifteoperasjoner i aluminiumsindustrien. Systemet vil håndtere hele anodeskifteprosessen, inkludert åpning og lukking av ovnsdeksler, krustebrekking, anodebytte og dekking av anoder. Dette vil bidra til bedre arbeidsforhold for operatørene samt redusert fluorutslipp og forbedret presisjon ved innsetting av anodene.

Per nå er SINTEFs bidrag til prosjektet hovedsakelig fokusert på følgende oppgaver:

  • Identifikasjon og testing av sensorløsninger for å forbedre krustebrekkingsprosessen.
  • Baneplanlegging for krustebrekking.

Prosjektets varighet: 2020-2023.

Publisert torsdag 25. mars 2021
948 78 024

Prosjektvarighet

2020 - 2023

Finansiert av

Norges Forskningråd og ledes av AlumatIQ, et forholdsvis nyopprettet prosjektsamarbeid mellom Avanti Engineering, Momek Invest og CoFounder. AlumatIQ er en IPN (Innovasjonsprosjekt i næringslivet).