Til hovedinnhold
Norsk English

SDN microSense

Et smart energisystem utgjør det neste teknologiske spranget for det konvensjonelle elektriske nettet.

Kontaktperson

Et smart nett gir flere fordeler som økt pålitelighet, bedre servicekvalitet og effektiv utnyttelse av eksisterende infrastruktur. Til tross for at det gir gunstige miljømessige, økonomiske og sosiale endringer, gir det imidlertid også betydelige sikkerhets- og personvernutfordringer, ettersom det inkluderer en kombinasjon av både eksisterende smarte og tildels gamle teknologier.

Basert på dette har prosjektet som målsetting å kunne tilby et sett med sikre, personvernaktiverte verktøy mot nettangrep (eng: Cyber attacks). Dette vil sikre normal drift av kraftverk så vel som integriteten og konfidensialiteten til kommunikasjonen.

Ved å ta i bruk en SDN-basert teknologi, vil prosjektet utvikle en trelags sikkerhetsarkitektur ved å distribuere og implementere risikovurderingsprosesser, selvhelende egenskaper, store distribuerte deteksjons- og forebyggingsmekanismer, samt et ekstra lag for beskyttelse av personvern.

SINTEF vil sammen med NTNU benytte det Nasjonale SmartGrid laboratoriet som en testbenk for utprøving av SDN (Software-Defined Networking) baserte metoder for å sikre elektriske nett og kraftproduksjon.


This short video introduces the Norwegian Smart Grid Lab run by SINTEF and NTNU, Trondheim and how it can interact with another national laboratory -  the Cyber Range, NTNU Gjøvik -  to study and test cybersecurity for Electrical Power Systems and stations. SINTEF and NTNU are both partners in the EU project SDN µSense* focusing on this topic).

*SDN-microSENSE aims at providing and demonstrating a secure, resilient to cyber-attacks, privacy-enabled, and protected against data breaches solution for decentralised Electrical Power and Energy Systems (EPES)


 

Prosjektkoordinator: Ayesa Advanced Technologies SA


Prosjektet er finansiert av EU H2020, Grant agreement ID: 833955


 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2019 - 2022