Til hovedinnhold
Norsk English

MultiGrid

Grid Interconnection protocols for largely dispersed minigrids/microgrids for electrification of rural India

Kontaktperson

Mininett brukes mye for å elektrifisere grisgrendte områder i India og over hele verden. Bare i India, har departementet for 'ny og fornybar energi' som mål å oppnå utplassering av minst 10 000 fornybare energisystembaserte mininettprosjekter over hele landet, som igjen tilsvarer 500 MW installert mini-nettkapasitet innen de neste 5 årene. Etter hvert som antall mininett øker, vil det være behov for å koble dem til hverandre for å utvikle et større system og til slutt koble dem til hovednettet. Det eksisterer imidlertid ingen velutviklet protokoll for tilkobling og frakobling av mininett uten å påvirke stabiliteten og spenningskvaliteten til nettet.

Mininett er heterogene av natur, da de kan inkludere ulike typer energikilder og generatorteknologier. Dermed varierer deres dynamiske driftsegenskaper, for eksempel vil et mininett som har kraftelektronikk (omformere) i grensesnittet mellom de fornybare energikildene og hovednettet oppføre seg forskjellig sammenlignet med et mininett med direktetilkoblede roterende generatorer, for samme forbigående forstyrrelse eller endring i driftsforhold. Integrering av to heterogene mini-nett er en utfordrende oppgave, spesielt hvis hver av de to mininettene betjener et betydelig antall lokale belastninger.

Hovedformålet med dette prosjektet er å utvikle driftsretningslinjer som vil sikre en sømløs integrasjon av mininett med hverandre og/eller til hovednett, og demonstrere effektiviteten både med numerisk og eksperimentell validering.

Partnere:

  • SINTEF Energi AS
  • Indian Institute of Technology Bhubaneswar

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2019 - 2022

Budsjett: 2,5 mill. NOK

Utforsk fagområdene