Til hovedinnhold
Norsk English

Integrerte oljevernaksjoner og miljøeffekter – GRACE

Oljevern er mer utfordrende i kaldt klima. Prosjektet utvikler og evaluerer effektiviteten og miljøeffektene av ulike responsmetoder i kaldt klima med sikte på å utvikle et strategisk verktøy for oljevernstrategi og beslutningstaking.

Kontaktpersoner

In situ brannstudie. Foto: SINTEF

Prosjektet fokuserte på å utvikle, sammenligne og evaluere effektiviteten og miljøeffektene av ulike oljevernmetoder i kaldt klima. I tillegg ble det utviklet et system for sanntidsobservasjon av oljeutslipp under vann og et strategisk verktøy for valg av oljevernmetoder.

Resultatene fra prosjektet ble gjort tilgjengelig for bruk av internasjonale organisasjoner som planlegger og gjennomfører grenseoverskridende oljevernsamarbeid i arktiske havområder.

Mål

De overordnede målene for prosjektet var å:

  • Utforske miljøpåvirkningene og fordelene ved marin oljevernteknologi i det kalde klimaet og områder i det nordlige Atlanterhavet og Østersjøen. Responsmetodene som vurderes inkluderer mekanisk oppsamling i vann og under is, in situ brenning, bruk av kjemiske dispergeringsmidler, naturlig biologisk nedbrytning og kombinasjoner av disse.
  • Vurdere virkningene på fisk, virvelløse dyr og makroalger av naturlig og kjemisk spredt olje, in situ brennende rester og ikke-innsamlet olje ved bruk av svært sensitive biomarkørmetoder, og utvikle spesifikke metoder for rask påvisning av effekten av oljeforurensning på biota.
  • Forbedre observasjon, overvåking og forutsigelser av oljebevegelser i havet ved å bruke nye online sensorer på fartøyer, faste plattformer inkl. seilfly og smarte bøyer sammen med sanntidsdataoverføring til operasjonelle systemer for situasjonsforståelse for oljesøl.
  • Utvikle et strategisk netto miljønytteanalyseverktøy for oljevernstrategi og beslutningstaking i kaldt klima og is-infiserte områder.

Sintef deltok i WP2 – oljenedbrytning og bioremediering og WP4 – bekjempelse av oljesøl i kystarktisk vann. Vi bidro med vår ekspertise innen bioremediering og in situ brenning av olje i åpent vann og isinfisert vann.

Finansiering: EU Horizon 2020-stipend nr. 679266. 

Publikasjoner

Assessment of Hydrocarbon Degradation Potential in Microbial Communities in Arctic Sea Ice

Microbial Community Dynamics during Biodegradation of Crude Oil and Its Response to Biostimulation in Svalbard Seawater at Low Temperature

The EU Horizon 2020 project GRACE: integrated oil spill response actions and environmental effects

Measurements to Estimate the Downward Heat Flux from a Burning Oil Pool

Laboratory in-situ burns of oil on ice

 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2016 - 2019