Til hovedinnhold
Norsk English

FlexBuild

The value of end-use flexibility in the future Norwegian energy system

Kontaktperson

SINTEF Community leder prosjektet. Målet er å skaffe innsikt i hvordan sluttbrukerfleksibilitet i bygninger påvirker utviklingen av energisystemer.

For mer informasjon om prosjektet, se Flexbuild hjemmeside.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2019 - 2022