Til hovedinnhold

FlexBuild

FlexBuild

"The value of end-use flexibility in the future Norwegian energy system"

SINTEF Community leder prosjektet. Målet er å skaffe innsikt i hvordan sluttbrukerfleksibilitet i bygninger påvirker utviklingen av energisystemer.

For mer informasjon om prosjektet, se her.

Publisert tirsdag 11. juni 2019
Seniorforsker
984 86 121

Prosjektvarighet

2019 - 2022