Til hovedinnhold
Norsk English

Dokumentasjon av årsaker og tiltak mot korrosjon på fiskefartøy

Formålet med prosjektet har vært å identifisere ulike former for korrosjon på fiskefartøy, kartlegge årsakene og foreslå tiltak for å unngå/redusere korrosjon både på nybygg og gjennom utbedringer og periodisk vedlikehold på eksisterende fartøy.

Prosjektet har fulgt havfiskefartøyet MS Geir under bygging og ett år etter sjøsetting. Foto: Fotograf Hagen, v/Rune Hagen

De siste 10-årene er det rapportert om en økende tendens til korrosjon på fiskefartøy. FHF utlyste derfor prosjektmidler for å finne årsaken og hva som kan gjøres for å redusere korrosjonsproblemet både for nybygde båter og ved vedlikehold av eksisterende fartøy. Prosjektet ble tildelt SINTEF i samarbeid med DNV, rederiet H. P. Holmeset AS, Skipsteknisk AS og Optimar AS. Rederiet Holmeset har i prosjektperioden bygget og sjøsatt havfiskefartøyet MS Geir som har fabrikkdekk i rustfritt stål.

Dokumentasjon av korrosjon er basert på eksisterende erfaringer og inspeksjoner på fartøy i drift. Det er funnet korrosjonskader på innvendig fabrikkdekk, i dragerbrønn (moonpool), sjøkister, kjølesystem, på ror, i propellområder og på skrog med katodisk beskyttelse.

Årsakene til at fartøy utsettes for korrosjon:

  • Galvanisk korrosjon er viktigste årsaken, og skjer spesielt der rustfritt stål og kobberlegeringer er koblet direkte til karbonstål.
  • Utilstrekkelig katodisk beskyttelse eller skader i påtrykt spenningsanlegg (feil på referanseelektroden er typisk).
  • Uheldig materialvalg.
Figur 2. Galvanisk korrosjon på karbonstål i direkte kontakt med rustfritt stål

Tiltak for å redusere eller hindre at korrosjon skjer:

  • Fabrikkdekk i rustfritt stål fungerer godt, men fabrikkdekk i karbonstål kan også fungere bra dersom arealet av rustfritt koblet direkte mot dekket minimeres. Både dekket og nedre del av utstyrsbein i rustfritt må males!
  • I områder på båten som er skjermet for katodisk beskyttelse fra påtrykt spenningsanlegg må det monteres inn anoder. Det er viktig å sørge for god elektrisk kontakt både mellom anodene og mellom anoder og deler som skal beskyttes!
  • Sinkanoder må benyttes i lukka/trange rom med lite utskifting av vann. Der det er god vannutskifting kan også aluminiumanoder benyttes.

For at resultatene i størst se mulig grad skal komme hele næringa til gode er det laget en håndbok som dokumenterer og kartlegger årsaker til korrosjon, og gir anbefalinger for å unngå/redusere korrosjon på fiskefartøy.

Her kan du lese hele rapporten om dokumentasjon av årsaker og tiltak mot korrosjon på fiskefartøy

Oppdragsgiver:
FHF – Fiskeri- og havbruksnæringens
forskningsfinansiering (901578)

fhf-logo.png

 

 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2019 - 2021