Til hovedinnhold
Norsk English

Automatisert prosess for oppfølging av instrumenterte sikkerhetssystemer (APOS)

Prosjektet vil utvikle spesifikasjoner som forenkler og automatiserer oppgaver ved prosjektering og drift av sikkerhetssystemer i petroleumsvirksomheten. Bedriftspartnerne vil med utgangspunkt i FoU-aktivitetene i prosjektet utvikle nye løsninger for innsamling, analyse og deling av data for utstyr som inngår i sikkerhetssystemene.

Kontaktperson

Det høye sikkerhetsnivået i norsk petroleumsvirksomhet forutsetter god teknisk tilstand på sikkerhetssystemene som beskytter innretningene. Kontroll med den tekniske tilstanden krever i dag en betydelig manuell innsats gjennom å ekstrahere og tolke data fra ulike systemer og kilder. Digitalisering og økt automatisering vil bidra til bedre kontroll med tilstanden på sikkerhetssystemene. Samtidig vil det kunne gi mer kostnadseffektiv drift og frigjøre ressurser til å identifisere og iverksette mer langsiktige forbedringstiltak.

I prosjektet deltar bedriftspartnere som ønsker å gjennomføre dette prosjektet i tett samarbeid med pågående utviklingsprosjekter:

 

  1. leverandørene av sikkerhetssystemer Kongsberg Maritime og Siemens,
  2. rådgivningsselskapene Lloyd's Register og Safetec,
  3. engineeringsselskapet Aker Solutions,
  4. operatørselskapene Aker BP, ConocoPhillips, Equinor, Lundin, Repsol og Teekay som etterspør og implementerer løsningene, og
  5. forskningsinstitusjonene SINTEF og NTNU som bidrar med forskningsbaserte metoder og deling av kunnskap til næringen.


Prosjektet er støttet av PETROMAKS 2-programmet i Norges forskningsråd.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2019 - 2022