Til hovedinnhold
Norsk English

Airport, Airside and Runway Throughput

Prosjektets mål er å forbedre meteorologisk informasjon, både observasjoner og simuleringer, for luftfartsforvaltningsverktøy som kan støtte forbedret tidsbasert og væravhengig separeringer for avganger og ankomster ved flyplasser. Dette kan da redusere separasjonstiden knyttet til turbulente vaker. Planlegging av avganger og ankomster kan altså pakkes tettere sammen.

Kontaktperson

Problemstillingen vil kreve avansert informasjon fra vindfeltet avledet fra meteorologiske infrastrukturelementer, slik som sanntidsmålte vinddata i nærheten av flyplassen, langdistanse 3D-skanning fra lidarer, småskala numeriske værprediksjonsmodeller i tillegg til standard automatisert værobservasjonssystemer.

På grunn av begrensninger i den lidar-baserte prognosen med hensyn til tidsrekkevidde er det viktig å ha komplementære numeriske langtidsvarsler for strategiske planleggingsformål. Det er også mulig å bruke de numeriske beregningene til å erstatte ikke-eksisterende observasjonsdata som kan skje under visse værforhold når den maksimale operasjonsrekkevidden til lidaren er redusert.

SINTEF vil bidra med ekspertise innen beregningsorientert fluiddynamikk og tilby et multiskala numerisk værprediksjonssystem for å utfylle observasjonsdataene. Weather Research and Forecasting (WRF)-modellen blir brukt i nøstede domener for å oppnå høy oppløsning rundt flyplassen. Kobling til programmer som SIMRA og OpenFoam kan ta høyere oppløsning fra topografi og bygninger i betraktning for å oppnå enda høyere nøyaktighet. Selv om den numeriske modellen hovedsakelig utfyller de tidsmessige begrensningene til den lidar-baserte prognosen, kan den også brukes i kombinasjon for å oppnå mer nøyaktige resultater. SINTEF vil undersøke muligheten for hybride metoder der de klassiske fysikkbaserte metodene brukes i kombinasjon med datadrevne metoder (med observasjonsdata fra f.eks. lidar) gjennom ved bruk av maskinlæring. Dette refererer vi til som Hybrid Analysis and Modelling (HAM). Ved å kombinere dette med Reduced Order Models (ROM) for de fysikkbaserte metodene får man et nøyaktig, robust og effektivt rammeverk for beregningsorientert fluiddynamikk.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2019 - 2023

Finansiering

EU

Samarbeidspartnere

NATS, LEONARDO

Prosjekttype

EU