Til hovedinnhold
Norsk English

SynchroPhasor-based Automatic Real-time Control (SPARC)

I det fremtidige bærekraftige kraftsystemet vil det være en stor andel fornybar kraftproduksjon, men også flere endringer i forbruk og mer kraftoverføring. Driften av kraftsystemet blir dermed mer utfordrende, og krever bedre metoder og verktøy for å drifte systemet.

Kontaktperson

Anvendelse av en spesiell type målenheter (PMUer) gir fordeler. En PMU måler spenning og strøm, og basert på disse målingene, beregner den parametere som frekvens, aktiv effekt (MW), reaktiv effekt (MVAR) og fasevinkel. PMUene kan installeres på knutepunkt i overføringssystemet og være tid-synkronisert ved hjelp av GPS, og gir sanntidsinformasjon som er nyttig for systemoperatørene.

Erfaringen med bruk av slik "SynchroPhasor-basert" informasjon (dvs. tidssynkroniserte PMU data) i driften av kraftsystemet er imidlertid fortsatt relativt begrenset, og potensialet er ikke fullt utnyttet. Gjeldende SychroPhasor-baserte anvendelser er stort sett begrenset til passiv overvåking og ikke for automatisk kontroll av kraftsystemet.

SPARC-prosjektet vil utforske eksisterende kunnskapshull og bidra til utviklingen av metoder og verktøy for automatisk kontroll og beskyttelse av kraftsystemet. Dette er et viktig bidrag til å sikre effektiv og stabil drift av det fremtidige bærekraftige kraftsystemet. Prosjektet har støtte fra alle de nordiske systemoperatørene (TSOene) som allerede sikter på utnytte mer PMU-teknologi i sine kontrollrom i fremtiden. 

Prosjektpartnere:


Prosjektet er et KPN-prosjekt finansiert av Norges Forskningsråd. 


 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2018 - 2022

Utforsk fagområdene