Til hovedinnhold
Norsk English

HyperSension

I det 4-årige prosjektet HyperSension som ble igangsatt i mai 2018 skal det utvikles en blodtrykksmåler for å måle kontinuerlig blodtrykk.

Kontaktperson

Mann som tester ut blodtrykksmåleren.
Slik ser prototypen ut når den er festet til kroppen. Det unike er at den måler blodtrykket til pasienten kontinuerlig.

Teknologiselskapet Aidee Health AS er prosjekteier for HyperSension. Prosjektet består i tillegg av SINTEF Digital som er ledende innen sensorutvikling og -forskning, OUS (Oslo Universitetssykehus) som er verdensledende innen blodtrykksforskning og et spennende medisinsk fagmiljø i Sandefjord Helsepark.

Høyt blodtrykk er en tilstand som rammer 1,5 millioner nordmenn, og er den viktigste risikofaktoren for tidlig død. Tilstanden er beregnet å forårsake ca. 12,8 % av alle dødsfall. Overvåkning av blodtrykket og nøyaktige målinger er viktig for å identifisere og hjelpe enkeltpersoner i fare. Den tradisjonelle mansjettmålingen av blodtrykket er ikke tilfredsstillende, kun punktmålinger (typisk 4 ganger i timen) er mulig. Den oppblåsbare mansjetten rundt overarmen kan også forårsake stress og smerte, noe som dermed medfører feil i målingene. Den såkalte "whitecoat effekten" gjør at måling på legekontoret ofte blir for høye. For å måle blodtrykk over tid er det derfor ofte behov for at pasienten må foreta målinger hjemme. Utstyret man må bære med seg kan virke forstyrrende og begrensende. Det må også være i bruk om natten, noe som kan medføre stress og avbrutt nattesøvn, som igjen kan gi uriktig måling av blodtrykket.

Fagmiljøet kan bekrefte at produktet har et stort markedspotensial, både for legekontorer og sykehus. Sammenlignet med dagens blodtrykksmålere er den langt mer brukervennlig og den kan også brukes innen forskning av for eksempel hjertesykdommer da den gir kontinuerlig måling og mulighet for grundig analyse og forståelse av sykdommer med vanskelig regulerbart blodtrykk.

Prosjektet har i denne perioden jobbet med å utvikle og teste en prototype som skal brukes til innsamling av fysiologiske data. Innsamling av data er godt i gang og gjennomføres i samarbeid med OUS og Sandefjord Helsepark. I forbindelse med innsamling av data har prosjektet innhentet nødvendige vurdering og godkjenning fra Personvernombudet for forskning - Norsk Senter for Forskningsdata AS og Regional Etisk Komite. Dette sikrer at måten vi samler inn og behandler persondata ivaretar personvern og krav til sikker håndtering av data. Innsamlende måledata vil analyseres grundig og danne grunnlaget for videre utviklingen av blodtrykksmåleren.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2018 - 2022

Finansiering

Forskningsrådet (BIA) - Innovasjonsprosjekt i næringslivet.

Prosjekteier

Aidee Health AS

Partnere
Oslo Universitetssykehus, Enhet for indremedisinsk forskning
Sandefjord Helsepark v/Legene Nord
SINTEF Digital

Nyhetssak
Blodtrykksmåler får innovasjonsstøtte