Til hovedinnhold
Norsk English

EROSS – European Robotic Orbital Support Services

EROSS-prosjektene utvikler romfartøy som kan utføre vedlikeholdstjenester på satellitter i bane. På denne måten kan satellittenes levetid forlenges, og behovet for nye oppskytninger reduseres.

Kontaktperson

Tester hos TAS. Foto: Anders Hansen, SINTEF

EROSS' mål

EROSS-prosjektene har som mål å demonstrere europeiske løsninger for service av satellitter og dermed muliggjøre en rekke nye tjenester. Løsningene vil være relevante i både lavbane (LEO) og geostasjonær bane (GEO). Prosjektet EROSS IOD (in-orbit demonstration) er det fjerde i serien finansiert av Europakommisjonen.

EROSS' romfartøy

EROSS-romfartøyene vil kunne utføre ulike operasjoner i bane, inkludert kontrollert tilbakeføring av romavfall, robotmanipulasjon, forlengelse av en satellitts levetid, etterfylling av drivstoff, inspeksjon og mye mer. On-orbit servicing representerer et paradigmeskifte i rommet: kommende systemer vil ikke lenger bli "forlatt til sin skjebne" etter å ha kommet i bane, men kan utvikle seg over levetiden. Dette er økonomisk gunstig, begrenser romavfall, og reduserer utslipp fra nye oppskytninger.

In-orbit demonstrator

I in-orbit demonstratoren planlagt for 2027, skal EROSS-satellitten manøvrere seg trygt frem til en klientsatellitt, utføre dokking, og gjennomføre flere serviceoperasjoner.

Programvarearkitektur og systemintegrasjon

SINTEF har hatt en ledende rolle innen programvarearkitektur og systemintegrasjon i I3DS- og EROSS-prosjektene. I3DS er et C++-rammeverk som definerer standardiserte grensesnitt for ulike sensorer i robotiske systemer: kamera, LIDAR, IMU og mer. Med EROSS IOD, øker vi modenheten til systemet – omdøpt til "Equipment Abstraction Layer" (EquAL) – for å kunne benytte det med all robotisk maskinvare, inkludert aktuatorer, og re-implementerer det som høyintegritets programvare i SPARK og Ada for PikeOS sanntidsoperativsystemet.

3D-sensorer

SINTEF har også hatt en sentral rolle innen avanserte 3D-sensorer. For å muliggjøre autonome manøvrer, dokking og robotoppgaver har vi videreutviklet vår flash-LIDAR for romfart. For on-orbit-tjenester er fleksibiliteten til SINTEFs flash-LIDAR nødvendig for å få gode 3D-data i de ulike fasene av oppdraget. Sensoren er testet under realistiske laboratorieforhold med Thales Alenia Space og modnes nå for testing i in-orbit-demonstratoren.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2018 - 2025

Finansiering

Horizon Europe

Samarbeidspartnere

Thales Alenia Space, DLR, GMV, PIAP Space, Space Applications, Tipik, Sener, ExoTrail, Kongsberg, NRB, Almatech, CSEM.

Prosjekttype

EU

Prosjektmedarbeidere