Til hovedinnhold
Norsk English

AutoKons

I prosjektet AutoKons jobbes det med automatisert produksjon av store, grove stålkonstruksjoner. Gjennom dette prosjektet ønsker bedriftspartnerne å få et løft innenfor automatisert produksjon, og å dermed oppnå en bedret produktivitet.

I prosjektet AutoKons jobbes det med automatisert produksjon av store, grove stålkonstruksjoner. Foto: Pixabay
I prosjektet AutoKons jobbes det med avansert og tilpasset automasjonsteknologi til produksjon av stålkonstruksjoner. Foto: Pixabay

Den overordnede ideen i AutoKons er at økt omstillingsevne, konkurransekraft og kvalitet ved produksjon av grove konstruksjoner kan oppnås gjennom høyere automatiseringsgrad, forbedret prosesskontroll og nye teknologier for kvalitetskontroll.

Automatisert sveising av grove konstruksjoner

To sentrale årsaker til at det har vært utfordrende å introdusere automatisert sveising av grove konstruksjoner er:

  • Dette er typisk en-stykk produksjon. Teknologi for å effektivt programmere sveising av grove og komplekse konstruksjoner (med inntil 100 sveisestrenger i en fuge) finnes ikke i dagens marked.
  • Materialer som inngår i denne typen konstruksjoner (typisk rør eller plater)har lavere geometrisk nøyaktighet enn det som er vanlig for automatisert industri. Teknologi for å håndtere slike variasjoner finnes heller ikke i dagens marked.

Intelligente robotsystemer

AutoKons har til hensikt å angripe disse utfordringene både gjennom forskning på, og utvikling av, intelligente robotsystemer som kan håndtere variasjoner uten behov for omprogrammering, og ved å benytte moderne sensorteknologi for optimalisering av produksjonssteg i forkant av sveisingen. Samtidig muliggjør innføring av robotisert sveising innovasjoner knyttet til både sveiseprosessen og kvalitetskontroll. Dette er tema som er helt sentrale for å utnytte en større del av potensialet i robotteknologien.

Sentrale utfordringer er oppmåling av overflate på store strukturer, adaptiv robotsveising av grove og varierende sveisefuger, og optimalisering av sveiseprosesser for høy avsettytelse og automatisering av prosess og kvalitetskontroll ved robotisert sveising.

Prosjekt-potensialet

Potensialet i prosjektet inkluderer vesentlig reduksjon av kostnader ved produksjon av grove stålkonstruksjoner, opprettholdelse av konkurransekraft mot lavkostland, omstilling for offshoreindustri og lønnsomhet for nye produktkonsept.

Konsortium

AutoKons er et samarbeid mellom industribedriftene Kværner Verdal, Vitec AS og Fosdalen-Industrier AS, og forskningspartnerne NTNU, SINTEF Industri og SINTEF Manufacturing. En fellesnevner for alle de tre industribedriftene er at sveising av store konstruksjoner i stål og tilhørende prosesser representerer kjernen av deres kompetanse og tjenester.

Ta gjerne kontakt med oss

  • Kontaktperson i SINTEF Industri: Forskningssjef Rudie Spooren, , 930 59 412
  • Kontaktperson i SINTEF Manufacturing: Seniorrådgiver Pål Ystgaard, , 971 29 605

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.04.2018 - 31.03.2022