Til hovedinnhold
Norsk English

WellGuard

Markedet for "plug and abandon" vokser i oljeindustrien. Målet med dette prosjektet var å redusere kostnadene ved P&A-operasjoner ved å evaluere sementkvaliteten utover flere foringsrør.

Kontaktpersoner

Foto: Shutterstock (Denys Yelmanov)

SINTEF bidro i dette prosjektet ved å bruke sin kompetanse innen sensordesign, signalbehandling, kantbehandling og akustikk. Sammen med prosjekteier og andre leverandører har vi vært med på å konstruere og teste det første prototypeverktøyet. Deler av prosjektarbeidet inkluderer utviklingsanaloge forsterkere i et bredt temperaturområde, høyhastighets ADC og DAC, flere strømforsyninger, FPGA og minne. Vi har utnyttet edge computing for å behandle dataene nær sensorer nede i hullet, og overføre de behandlede dataene til overflaten via CAN-kommunikasjon.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2017 - 2021

Finansiering

WellGuard

Samarbeidspartner

WellGuard

Prosjekttype

Industri