Til hovedinnhold
Norsk English

MARINERG-i

MARINERG-i sin visjon er å etablere en Europeisk forskningsinfrastruktur bestående av distribuerte nasjonale infrastrukturer.

Kontaktperson

SmartGrid Laboratoriet SINTEF-NTNU
SmartGrid Laboratoriet SINTEF-NTNU

Som et ledd i arbeidet i Marinerg-i vil prosjektet utforme en vitenskapelig plan og en forretningsplan for en integrert europeisk forskningsinfrastruktur som skal bidra til fremtidig vekst og utvikling av ORE sektoren (Offshore Renewable Energy). Dette består i Havvind (Offshore wind), Bølgekraft (Wave Energy) samt tidevannskraft (Tidal Energy).

Planen vil bidra til at MARINERG-i Research Infrastructure-modellen oppnår de kriteriene som er nødvendige for å lykkes i en søknad til ESFRI-veikartplanen for 2020 (Strategic Forum for Research Infrastructures). Deretter må de enkelte land søke om opptak gjennom sine nasjonale ordninger for deltakelse. MARINERG-i-prosjektet er derfor et første skritt i å danne en uavhengig juridisk enhet av distribuerte testinfrastrukturer, forenet for å skape et integrert senter for å levere Offshore Renewable Energy. En slik enhet – ERIC – er en organisering av et selskap i Norge. Norge leder tilsvarende f.eks. gjennom ECCSEL i Trondheim.

Ved å konsolidere kompetanse, investeringer og tilgang til infrastrukturer i Europa, vil en fremtidig MARINERG-i forskningsinfrastruktur kunne fremme innovasjon på tvers av en rekke teknologier for utvikling av fornybar energi og utviklingsstadier. Et element er også å utvikle og delta i utviklingen av felles europeiske testnormer for ulike ORE teknologier. Som den eneste integrerte plattformen for offshore-fornybar energi av denne skalaen over hele verden, blir det epicentret for denne utviklingsbransjen.

Oppsumert:

  • Teknisk sett redusere risiko og dermed gi økt investor tillit gjennom utvikling og implementering av beste praksis; kvalitetsmålinger og standarder.
  • Utnytte eksisterende lokal kunnskap og evner for å akselerere utviklingen av Offshore Renewable Energy-industrien.
  • Informere nasjonale myndigheter og EUs politiske og investeringsstrategier for å kapitalisere på lederskap i sektoren Offshore Renewable Energy.

Prosjektet er finansiert under EU H2020.


 

Prosjektpartnere:

 


Les mer på prosjektets nettside


 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2017 - 2019

Utforsk fagområdene