Til hovedinnhold

DARE2C

DARE2C

Durable Aluminum Reinforced Environmentally-friendly Concrete Construction

Betongbjelke med aluminiumsarmering - null korrosjon. Foto: Harald Justnes

Prosjektets hovedmål er å utvikle en ny type armert betong som er mer holdbar og mer miljøvennlig enn eksisterende kvaliteter. Målet er å erstatte omtrent 50% av klinkeren med blåleire.

Et annet prosjektmål er å bruke lett aluminium som betongarmering. Den høye pH-verdien i vanlig betong gjør at aluminium korroderer. 

Et viktig delmål er å kunne bruke resirkulert aluminium – og helst aluminium som er gjenbrukt så mange ganger i ulike forbrukerprodukter, og så innblandet med andre metaller, at det ikke lenger har så mange egnede bruksområder.

Prosjektet ledes av Hydro Aluminium AS.

Publisert mandag 6. januar 2020
Sjefforsker
930 58 688

Prosjektvarighet

2017 - 2021