Til hovedinnhold
Norsk English

SURKINOX – Designkriterier for forbedret overflatekinetikk av funksjonelle oksider for bærekraftig energiteknologi

Prosjektet vil følge nye veier mot å forbedre de katalystiske egenskapene til materialer i keramiske brenselceller, elektrolysører og gasseparasjonsmembraner gjennom design av materialer med nanostrukturerte overflater og tynne filmer samt nye eksperimentelle metoder.

Kontaktperson

Til tross for solid fremgang i utviklingen av multilagssystemer basert på ionisk og blandet ionisk-elektronisk ledning, oppnås ikke forventet ytelse i keramiske brenselceller, elektrolysører og gasseparasjonsmembraner. Det er et behov for bedre forståelse av overflatekinetikk i disse systemene, både når det gjelder mekaniskmene og de begrensende reaksjonsstegene.

SINTEF bidrar med utvikling av nanostrukturerte funksjonelle overflatebelegg og betydelig karakterisering og testfasiliteter, samt modellering av transportegenskaper i de funksjonelle materialen og deres overflater i kontakt med gassfase.

SURKINOX er et forskningsprosjekt finansiert av Norges Forskningsråd gjennom Nano2021 programmer i tilknytning til M-ERA.Net rammeverket. Prosjektet koordineres av SINTEF (Norge) og er et samarbeid med to universiteter: UiO (Norge), UTwente (Nederland), og forsningsinstituttet ICN2 (Spania).

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.07.2016 - 30.06.2019