Til hovedinnhold
Norsk English

Kvalitet på frosset hvitfisk fra CO2-kuldeanlegg

I dette prosjektet skal man undersøke om det er en kvalitetsforskjeller mellom hvitfisk frosset ved to forskjellige anlegg ombord i fiskebåt: 1) et nytt kuldeanlegg med CO2 som kuldemedia 2) et kuldeanlegg med et konvensjonelt kuldemedia (NH3)

Kontaktperson

På M/Tr Roaldnes har man byttet ut det gamle R22 (freon)-anlegget med et nytt kuldeanlegg med CO₂ (karbondioksid) som kuldemedium. Kuldeanlegget benyttes til å fryse hvitfisk (sløyd og hodekappet) i platefrysere. Siden man kan kjøre et CO₂-anlegg med lavere fordampertemperatur enn det som går med R22 eller NH₃ (ammoniakk), så har man fått en raskere frysing av fisken og dessuten kortere tid som fisken må ligge før den blir fryst. Man har også fått en raskere avriming av platene og unngår derfor lokal oppvarming av fiskens overflate. Kundene har rapportert at kvaliteten på produktene fra dette fartøyet er bedre enn fra andre fartøy.

I dette prosjektet skal kvaliteten av hvitfisk fryst i dette anlegget sammenlignes med hvitfisk fryst i et konvensjonelt kuldeanlegg med NH3 som finnes ombord i M/Tr Langenes. Prosessene for øvrig bør være mest mulig like. Begge fartøyene tilhører rederiet Nordic Wildfish.

FHF sine prosjektsider

Kuldesystemer for prosessering av mat

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2016 - 2017