Til hovedinnhold
Norsk English

Avansert kontroll av biocidutlekking fra bunnstoff

Prosjektet angår bunnstoff for bruk på fartøyer og andre installasjoner i sjøvann. Marin begroing starter så snart et objekt plasseres i sjøvann. En effektiv bunnstoff vil hindre begroing og dermed bidra til redusert drivstofforbruk og utslipp av drivhusgasser.

Hensikten med prosjektet er å utvikle innovative og miljøvennlige bunnstoff som reduserer bruk av biocider gjennom en mer kontrollert utlekkingsmekanisme for biocidene. Ulike strategier som vil åpne for mer effektive bunnstoff vil bli anvendt for å oppnå dette. De nye malingene vil føre til reduserte utslipp av biocider, mindre utslipp av drivhusgasser og reduserte driftskostnader for sluttbruker. Prosjektet vil bidra til å styrke Jotuns posisjon i dette markedet.

Partnerne i prosjektet er Jotun og SINTEF.

Prosjekttype:
Forskningsrådets innovasjonsprogrammet MAROFF støtter forskning og kunnskapsutvikling som skal bidra til innovasjon og miljøvennlig verdiskaping i de maritime næringer i Norge.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.02.2016 - 31.01.2019