Til hovedinnhold
Norsk English

AMBITION - Avansert biodrivstoffproduksjon gjennom integrering av energisystemer

ECRIA prosjektet "AMBITION" har som mål å utvikle et langsiktig felles "European Community Research and Innovation Agenda" for en integrering av biodrivstoffproduksjon med periodisk tilgjengelig elektrisk overskuddskraft. AMBITION fører åtte partnere fra åtte forskjellige land sammen i et europeisk forskningspartnerskap, knyttet til EERA Bioenergy.

Kontaktperson

Fragmentering i energisystemer og en økende andel av intermitterende elektrisk energi, åpner opp for løsninger som gir integrering og økt fleksibilitet i energisystemet. AMBITIONs mål er å øke energisystemets fleksibilitet gjennom å integrere (dvs. lage en bro mellom) to former for energibærere, f.eks. elektrisitet og flytende biodrivstoff. Videre, CO2 fra dagens fossilbasserte energibærer og industrielle produksjon kan anvendes som en alternativ karbonkilde og et alternativ til karbonlagring. Prosjektet er rettet mot et begrenset sett med integrasjonsaspekter og utfordringen som er i tråd med prioriterte områder i SET-Roadmap. Basert på en kortsiktig RIA, skal flere tekniske hindringer i biomassekonverteringsteknologier som energieffektive, lav-temperatur-biomasse forbehandling, gassifisering og gassrensing adresseres for en verdiskapning, basert på lignocellulose som råstoff. Internasjonal og tverrfaglig forskning skal fremskaffe en bioraffineri hvor reststoffer fra lignocellulose og industrielle syntesegasser fermenteres til biodrivstoff og kjemikalier gjennom en bærekraftig produksjon. AMBITIONs mål er å forbedre den totale material- og energieffektiviteten av konverteringsprosessene, samt å redusere kapital- og driftskostnadene for å tilrettelegge for implementeringen av biodrivstoffproduksjon i et innovativt og integrert europeisk energisystem.

Prosjektet ledes av SINTEF Materialer og Kjemi. SINTEF skal bidra med kompetanse på prosessutvikling og design, Teknisk og økonomisk evaluering, syntesegasfermentering og separasjon og oppgradering til drivstoff. Videre skal en integrasjon av hydrogen fra overskuddskraft evalueres for en integrasjon i konseptet.

Budsjett: 
EUR 2 494 986,25

Koordinator:

 • Stiftelsen SINTEF

Partnere:

 • Laboratorio Nacional de Energia e Geologia I.P., Portugal
 • STICHTING ENERGIEONDERZOEK CENTRUM NEDERLAND, Netherlands
 • DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET, Denmark
 • Karlsruher Institut fuer Technologie, Germany
 • Aston University, United Kingdom
 • FUNDACION CENER-CIEMAT, Spain
 • AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE, Italy

 

Les mer om Ambition prosjekt i dette dokumentet

Prosjektet har mottatt støtte fra EUs Horizon 2020 forsking- og innovasjonsprogram


Ambition Workshop on EUBCE2019 konferanse

Workshop ga en oversikt over arbeidet utført i AMBITION prosjektet (www.ambition-research.eu). I workshop ble følgende spørsmål diskutert:

 • Hvilke forskningsutfordringer har vi til å kommersialisere biodrivstoff innen 2030?
 • Hvordan prioritere forskningen?
 • Hvordan bør nødvendig forskning og innovasjon finansieres?

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.12.2016 - 31.10.2019