Til hovedinnhold
Norsk English

NYKOS – Ny kunnskap om sjødeponering

Målet for NYKOS prosjektet er å øke forståelsen for hvordan man på en optimal måte kan deponere gruveavfall til marint miljø, hvordan overvåke deponiet over tid. Videre hvordan økosystem påvirkes og hvordan man skal forsikre at fjordsystemer gjenopprettes så raskt som mulig etter avslutning av gruvedrift.

Prosjektet er organisert i 6 nært beslektede arbeidspakker. Arbeidspakkene handler i tillegg til administrasjon, om å finne gode løsninger for miljøvennlig gruvedrift. I arbeidspakkene jobber forskere sammen og bruker resultatene fra ulike arbeidspakker (WPS) for å videreutvikle kunnskapsgrunnlaget som genereres i andre WPS.

  • Ansettelse og utdanning av to Post. Doc. stillinger innen avgangsforbedring (WP2) og modellering av utslipp (WP5)
  • Samarbeid mellom NIVA, NTNU, SINTEF, NGU og UIT som omfatter de viktigste institusjoner som arbeider med sjødeponering i Norge i dag.
  • Samarbeid og kunnskapsutveksling mellom nasjonale og utenlandske universiteter og institutter som arbeider med miljøproblemer knyttet til sjødeponering.

KPN Nykos er et kompetansebyggende prosjekt med finansiering fra Forskningsrådets BIA-program og mineralindustrien i Norge.
Budsjettet er 28 MNOK over 5 år inkludert 5,6 MNOK i direkte kontantstøtte fra deltakende industribedrifter.
For mer informasjon om prosjektet, se web
page http://www.sintef.no/projectweb/nykos/

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2015 - 2019