Til hovedinnhold

CaxMan

CaxMan

CAxMan - Datastøttede Teknologier for Additiv Tilvirkning er prosjekt innen EUs Factories of the Future satsing. Prosjektet er rettet mot utfordringer innen design, simulering og prosessplanlegging for Additive Tilvirking (3D Printing). Resultatene kommer i form av programvareverktøy, skybaserte tjenester og en markedsplass rettet mot behovet til små og mellomstore bedrifter.

CAxMan introduksjon
CAxMan introduksjon

Tradisjonell DAK/DAP er rettet mot subtraktiv og formativ produksjon der objektet som designes har et ensartet materiale med lite varierende materialegenskaper. Additiv tilvirkning tillater materiale med varierende sammensetning, det kan være komplekse infrastrukturer og hulrom, og materialegenskapene kan ha betydelige anisotropier.

CAxMan (2015-2018)  er kooridnert av SINTEF.

Projsektside: www.caxman.eu

Prosjektet skapere en ny generasjon datastøttede teknologier for Additiv Tilvirkning.

Publisert fredag 19. oktober 2018
Forskningsleder / sjefforsker
930 58 710

Prosjektvarighet

2015 - 2018