Til hovedinnhold
Norsk English

Tor Dokken

Forskningsleder / sjefforsker

Tor har lang erfaring som koordinator av både norske og EU-forskningsprosjekter. Han har søkelys på digitale og matematiske utfordringer innen produksjon med ekspertise, med et spesielt interesse for på 3D geometrisk form for både for tradisjonell produksjon og additiv tilvirkning, samt representasjon og analyse av geografiske stordata.

Utdanning

Cand. Real (master, 1978) og Dr. Philos (1997) ved Institutt for Informatikk, Universitetet i Oslo.

Kompetanse og fagområder

Lang erfaring som prosjektleder og koordinator i nasjonale norske og EU-prosjekter. Forskningen er fokusert på representasjon og beregninger på geometri relatert informasjon, med spisskompetanse innen spline teknologi. De anvendelsesområdene som er i fokus er design og produksjon, både rettet mot tradisjonelle produksjon og additiv tilvirkning, samt representasjon og berging innen geografisk informasjon.

Linkedin

https://www.linkedin.com/in/tor-dokken-7a0723a/

ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Tor-Dokken

ORCID

https://orcid.org/0000-0001-6000-9961

Prosjekter

Ekspertise

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Forskningsveien 1
Oslo