Til hovedinnhold
Norsk English

Integrasjon av balansemarkeder i produksjonsplanlegging for vannkraft

Det framtidige europeiske kraftsystemet vil bli tett integrert over landegrensene og vil omfatte en større andel av uregulerbar fornybar produksjon enn i dag.

Kontaktperson

Denne utviklingen blir drevet av bl.a. et sterkere utbygd nett, miljømål satt av EU og beslutninger om ned­bygging av kjernekraft. Tettere markedskobling og mer uregulerbar produksjon vil kreve effektive balansetjenester, og muligens utvikling av nye produkter for håndtering av behovet for balansering i kraftsystemet.

Den iboende fleksibiliteten i vannkraften gir muligheter for effektiv balansering av uregulerbar produksjon. Ved utnyttelse av denne fleksibiliteten kan vannkraftprodusenter optimalisere fordeling av tilgjengelig kapasitet på de forskjellige markeder for kraft. Således kan verdien av fleksibel vannkraft økes ved deltagelse i flere markeder.

Viktigheten av de forskjellige typer produkter i markedet kan endre seg betydelig i forhold til dagens situasjon Norden. I dag er spotmarkedet med én dags horisont det viktigste markedet for produsenter. Men vannkraftens fleksibilitet gir muligheter for aktiv deltagelse også i balansemarkeder. I Sentral-Europa er vannkraftens inntekter fra balansemarkeder betydelig høyere enn i det nordiske markedet i dag.

Hovedmålet for dette prosjektet er å inkludere virkningen av balansemarkeder i metoder og modeller som brukes i produsentenes planlegging. Dette skal oppnås ved en gjennomgang av eksisterende tilnærminger til problemet, demonstrasjon av konsepter ved konstruksjon av enkle konseptuelle modeller, og utvidelse av aktuelle modeller for produksjonsplanlegging som brukes i dag.

Prosjektet tar sikte på å identifisere hvordan den økende viktigheten av balansemarkeder påvirker planleggingsprosessen og verktøy som brukes i planleggingsprosessen i vannkraftsystem. Dette skal oppnås ved å definere hvordan strategien for uttak av vannkraft (representert ved for eksempel vannverdier) skal beregnes og tolkes når balansemarkeder tas hensyn til. Prosjektet vil ha fokus på produksjonsplanlegging på lang- og mellomlang sikt, men hele planleggingsprosessen må tas i betraktning.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.01.2014 - 31.12.2017


Uregulerbar
Med "uregulerbar" menes at energien ikke kan lagres til senere produksjon, noe som f.eks. gjelder for vannkraftverk uten magasinkapasitet og vindkraft.


Balansemarked
I dette prosjektet vil begrepet "balansemarkeder" referere til de ulike reservemarkedene (primær, sekundær og tertiær).