Til hovedinnhold
Norsk English

ELECTRA

I ELECTRA-prosjektet skal vi designe, lage og teste en høytemperatur elektrolysør.  Denne  skal produsere hydrogen på en effektiv måte ved å bruke strøm og vanndamp fra fornybare kilder.

Kontaktperson

Høytemperatur elektrolysørne baseres på multirør av protonledende keramer som utvinner hydrogen fra vanndamp.De kan også brukes til å elektrolysere CO2 for å produsere syngass og andre typer brensel. I den tradisjonelle fastoksid brenselcellen, basert på oksygenledende materialer, vil den produserte hydrogengassen bli utvannet av vanndampen. I ELECTRA derimot er målet å utvikle protonledende keramiske elektrolyseceller som kan pumpe ut tørr hydrogengass og sette den under trykk direkte. Målet i ELECTRA er å lage elektrolyseenheter basert på multirør av de keramiske protonlederne. Denne typen design vil ha mange fordeler i forhold til dagens teknologi, samt kunne gi en forbedret holdbarhet, levetid og brukervennlighet.

For mer informasjon om prosjektet, see http://cordis.europa.eu/project/rcn/185722_en.html

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

03.03.2014 - 03.02.2017

Koordinator:
Prof. Truls Norby, UiO

Partnere (institusjon og kontaktperson):
Prof. Truls Norby (UiO)
Per Kristian Vestre (Protia)
Jose M Serra (CSIC)
Ana Casado Carrillo (AH)
Omar Sigurbjörnsson (CRI)
Delphine maury (Marion Technology)