Til hovedinnhold

ZenN

ZenN

nearly Zero energy Neighborhoods

Oppsalhjemmet

ZenN-prosjektet fokuserer på prosessen ved oppgradering til nullenerginivå  gjennom implementering og studie av demonstrasjonsprosjekter i nabolags-skala på fire ulike steder i Europa (Spania, Frankrike, Sverige og Norge). Demonstrasjonsprosjektene i Norge er Økernhjemmet og Oppsalhjemmet i Oslo.

Oslo kommune er partner i EU-prosjektet sammen med NTNU og SINTEF fra Norge.

Publisert mandag 24. november 2014
Seniorforsker
984 86 121

Prosjektvarighet

01.10.2013 - 01.10.2017