Til hovedinnhold
Norsk English

The stochastic short-term model SHARM

Prosjektet "Validation of the SHARM model" har som mål å finne muligheter og begrensinger for å teste og ta i bruk SHARM-modellen (Short-term Hydropower Application with Risk Modelling) i kraftindustrien.

Kontaktperson

Ved å utforske mulighetene og potensielle fordeler ved å ta i bruk SHARM i operativ drift står industrien sterkere I møtet med et fremtidig elektrisitetsmarked hvor høyere andeler av ny fornybar energi kan påvirke både prisene og produksjonsmønsteret for vannkraft.

SHARM-modellen er bygget på en stokastisk formulering av samme suksessive lineære formulering som er brukt i SHOP, men tar også hensyn til usikkerhet i tilsig til magasinene og priser i spotmarkedet. Denne formuleringen vil gi bedre støtte for daglige produksjonsbeslutninger siden flere mulige strategier blir vektet mot hverandre for å finne en robust produksjonsplan. Dette kan bidra til at fleksibiliteten til vannkraft kan nyttiggjøres til å balansere produksjon fra fornybare kilder som vind- og solkraft.

Publisert:
Belsnes, Michael Martin; Wolfgang, Ove; Follestad, Turid; Aasgård, Ellen Krohn. Applying successive linear programming for stochastic short-term hydropower optimization

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2013 - 2015