Til hovedinnhold
Norsk English

ELMO – sanntids miljøovervåkning og simulering av boreutslipp i sensitive områder

Med støtte fra Statoil og Forskningsrådet (DEMO 2000), utvikler SINTEF et operativt beslutningsstøtteverktøy for boreutslipp i sensitive områder.

Kontaktperson

I 2012 utviklet SINTEF Materialer og kjemi, SINTEF Fiskeri og havbruk, develogic og Statoil en prototype av et simuleringssystem for boreutslipp.  Systemet omfattet strømmålinger i sanntid, samt semi-automatisk modellering av strøm og utslipp.

ELMO er oppfølgingsprosjektet som tar resultatene og kunnskapen fra prototypen videre til et sanntids beslutningsstøtteverktøy for bruk under boreoperasjoner. Prosjektet ser bl.a. på følgende problemstillinger knyttet til bruk av simuleringsmodeller innenfor dette feltet:

  • Bruk av modeller i driftsfasen stiller andre krav til oppløsning enn bruk under planfasen.
  • Løpende innhenting av data fra SINTEF's målebøye (10 minutters oppløsning).
  • Måledataene assimileres i SINTEF's strømmodell (SINMOD) for kontinuerlig korreksjon av modelltilstanden.
  • Spredning av boreutslipp simuleres ved hjelp av SINTEFs DREAM-modell, mens miljørisikovurderingen på koraller er basert på metodikk fra DNV GL.

 Beslutningsstøtteverktøyet er planlagt testet i et feltforsøk. Finansiert under Demo2000 med Statoil som samarbeidspartner for industrien består teamet av SINTEF Materialer og kjemi, SINTEF Fiskeri og havbruk og DNV GL.

Prosjektweb - ELMO

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

02.04.2013 - 30.08.2015

Utforsk fagområdene