Til hovedinnhold
Norsk English

CastAl – Energy Efficient Aluminium Cast House

I CastAl-prosjektet skal forskere se hvordan å redusere energiforbruket i aluminiumstøperiene, både primær og omsmelteverk, samt redusere tapet av aluminium underveis i produksjonsprosessen.

Kontaktperson

castal-prosjektet SINTEF
castal-prosjektet SINTEF

Aluminiumsbransjen arbeider kontinuerlig med forbedring av produksjonsmetoder. Flere innfører ny teknologi som skal redusere energiforbruket, og nye teknikker utvikles for å måle energitap, overvåke, kontrollere smelteovnene og gi mindre slagg.

Hydro og Gränges, i samarbeid med SINTEF, arbeidet for å redusere energiforbruket og metalltap i støpehuset ved å:

• Fastslå varmetap/energiforbruk
• Etablerte parametere og forhold for rent metall og smelteskrap i ulike atmosfærer.
• Forbedret drift og kontroll, basert på ny måling- og overvåkingsutstyr
• Metoder for bestemmelse av metallinnhold i slagg
• Gjennomføre beste praksis for ovner

Prosjektet resulterte i forbedret avkastning og redusert energiforbruk. Dette vil igjen redusere kostnader, gi reduserte utslipp og mindre belastning på miljøet.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.03.2012 - 27.02.2015