Til hovedinnhold
Norsk English

Kvalitativ studie av pasient-/brukerforløp hos unge voksne med psykiske lidelser og vansker - kontinuitet eller brudd?

Helhetlige og koordinerte tjenester er spesielt viktig for brukere med psykiske lidelser og sammensatte problemer. Selv om mål om kontinuitet og samarbeid har vært vektlagt i helsepolitiske målsettinger og reformer gjennom de siste årene opplever disse pasientene ofte at tjenestene er oppsplittede og fragmenterte.

Kontaktperson

Kvalitativ studie av pasient-/brukerforløp hos unge voksne med psykiske lidelser og vansker - kontinuitet eller brudd?
Kvalitativ studie av pasient-/brukerforløp hos unge voksne med psykiske lidelser og vansker - kontinuitet eller brudd? Ill.: sxc.hu

I dette prosjektet har vi gjort en eksplorerende, kvalitativ undersøkelse der vi har fulgt en gruppe unge voksne gjennom ett år med gjentatte intervjuer. Målet med dette prosjektet har vært å finne ut hvordan brukere av psykiske helsetjenester opplever tjenestetilbudet som de mottar over tid, og i hvilken grad og på hvilken måte forløpet til den enkelte preges av kontinuitet og helhet versus brudd.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.01.2010 - 31.12.2012

Utforsk fagområdene