Til hovedinnhold
Norsk English

FME Solar United: Det norske forsningssenteret for solcelleteknologi

Solcelleindustrien fortsatte sin eventyrlige vekst også i 2017. I løpet av dette året alene ble solcellekraftverk med en samlet produksjonskapasitet på 95 GWp tatt i bruk rundt omkring i verden. Det er fortsatt behov for vesentlig vekst i bruken av solstrøm, og det er derfor viktig at solstrøm blir stadig mer konkurransedyktig. Forskning og utvikling som tar sikte på å øke virkningsgrader og redusere produksjonskostnader er sentralt i denne sammenhengen.

Kontaktperson

Støping av Cz-ingot

Over 90 % av solcellene som kraftverkene er basert på er laget av silisium. Det er også denne teknologien som senteret har valgt å satse tyngst på. Utvikling av nye prosesser, teknologier og materialer som kan redusere kostnaden for solkraft fra silisiumbaserte solcellepaneler ytterligere har vært hovedtemaene for forskningen i FME-senteret Norwegian Research Centre for Solar Cell Technology. Dette har blitt gjort ved både å forsøke å redusere produksjonskostnader og å øke virkningsgrader på de ferdige solcellene.

Senteret samler de nasjonalt ledende aktørene innen forskning og industri i dette feltet. Senterets 13 medlemmer i 2017 var Dynatec, Elkem Solar, IFE, Mosaic, Norsun, Norwegian Crystals, NTNU, REC Silicon, REC Solar, Semilab, SINTEF, The Quartz Corporation og Universitetet i Oslo. Samlet spenner senterets 9 industripartnere fullt ut verdikjeden for fremstilling av silisiumbaserte solcellepaneler, fra råmaterialproduksjon, via krystallisering og wafering til produksjon av solceller og solcellepaneler.

Forskningen i senteret har fokusert på materialvitenskapelige problemstillinger knyttet til fremstilling av solcellematerialer, solceller og solcellepaneler. Senteret har publisert mer enn 160 artikler i vitenskapelige tidsskrifter, holdt flere foredrag på internasjonale konferanser, i tillegg til en stor mengde andre bidrag. Flere av senterets partnere har også fått priser ved de viktige internasjonale konferansene.

Flere verktøy og metoder er utviklet gjennom senterets forskning som har fått betydning for dets brukerpartnere. Modelleringsverktøyet SiSim har blitt brukt til å utvikle industrielle produksjonsprosesser for silisium og ingots. Infrastrukturen og kompetansen for krystallisering, solcelleprosessering, silisiumproduksjon og karakterisering har blitt brukt i en rekke kompetanse- og innovasjonsprosjekter. Og industrien har selv lagt til rette for fullskalaforsøk der flere partnere i fellesskap har utviklet kompetanse og teknologi på viktige felter.

Silisiumwafere som er etset og skal analyseres

Senteret avsluttet sitt arbeid i 2017. De fleste av senterets partnere vil fortsette samarbeidet i et nytt FME-senter: Research Center for Sustainable Solar Cell Technology.

logoBmrgb.gif
Prosjektet var finansiert av Forskningsrådet.

 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2009 - 2017