Til hovedinnhold
Norsk English

REMAFEX - IT-konsept for tilstandsbasert vedlikehold

Implementert i Spania


Både funksjonen for måling og overvåking av partielle utladninger i generatorer og funksjonen for overvåking av effektbrytere blei i 2000 implementert i protypinstallasjonen i det spanske kraftverket Soutelo. Kraftverket ligger i det nord-spanske fjellområdet like nord for grensen til Portugal.

I stasjonen er det installert to generatorer, hver på ca. 85 MW/15 kV. I begge er det montert sensorer i statorviklingene for måling av partielle utladninger. Måleutstyret ble koblet til den ene av generatorene, som også kan gå i motordrift for pumping av vann tilbake til hovedmagasinet. Videre ble det montert inn akselerometer, forsterkere etc i driftsanordningen på en 245 kV effektbryter på stasjonen. Store forskjeller Ved normal drift vil det vanligvis alltid være partielle utladninger i generatorer. Det "normale" utladningsnivå er forskjellig fra en generator til en annen. Det er derfor nødvendig å gjøre innledende målinger over en viss tid for å kartlegge og lære å kjenne utladningsnivået for en gitt generator. For å effektivisere denne innkjøringsperioden, er måleutstyret tilrettelagt for fjernbetjening via modem og oppringt telefonsamband.

For andre høyspenningsapparater er utladninger i isolasjonen normalt et faresignal. Slike utladninger vil vanligvis drukne i utladninger som stammer fra generatorer. Det er imidlertid mulig å "filtrere" utladninger fra forskjellige apparater ved å bruke andre typer sensorer (spenningsledere) og signalforsterkere enn det som ble montert i spanske Soutelo. Hovedmålet med denne første installasjonen var å prøve ut programvare og utstyr primært beregnet for generatorer.

Uttestingen fant sted i mars og april måned. Installasjonene som SINTEF Energiforskning hadde ansvaret for, gikk knirkefritt. På grunn av lite vann etter lang tids tørke i området, var det imidlertid bare mulig å kjøre generatoren i noen korte sekvenser i løpet av denne perioden. Kraftselskapet foretok derfor selv videre uttesting utover våren og forsommeren.

På grunn av interne sikkerhetsrutiner hos Iberdrola har det til nå ikke vært anledning til å styre MMT-enheten fra Trondheim. Forbindelsen er imidlertid testet fra kraftstasjonen, og all nedlasting av programvare fra Trondheim fungerte som tiltenkt. På tilsvarende måte fungerte overføring av måleresultater og datafiler fra kraftstasjonen til Trondheim som forutsatt. Det samme gjaldt overføringen fra MMT-enheten til den lokale REMAFEX-serveren i kraftstasjonen.

Sett under ett var det en vellykket installasjon av REMAFEX-funksjonen.