Til hovedinnhold
Norsk English

REMAFEX - IT-konsept for tilstandsbasert vedlikehold

REMAFEX har vært et internasjonalt samarbeidsprosjekt (EU-prosjekt innenfor Esprit-programmet) for utvikling av et nytt distribuert IT-konsept for tilstandsbasert vedlikehold av vannkraftverk.

Prosjektet er nå avsluttet med fullskala uttesting i to kraftstasjoner i henholdsvis Spania og Portugal. Samarbeidspartnere har vært SINTEF Energiforskning, det franske IT-firmaet Sema Group, det spanske kraftselskapet Iberdrola og det portugisiske kraftselskapet EDP.

REMAFEX-prosjektet har gått over tre år og hatt et totalbudsjett på 58,5 millioner kroner, hvorav halvparten har vært finansiert av EUs Esprit-program. Den norske andelen har totalt vært ni millioner kroner. Av dette har ABB og ni av Norges ledende kraftprodusenter bidratt med rundt halvparten.

De to kraftverkene i Spania og Portugal må nå selv avgjøre om de skal videreføre bruken av de installerte funksjonene. Det arbeides også med å etablere en oppfølging av REMAFEX-prosjektet i europeisk sammenheng i tillegg til installasjoner hos ett eller flere norske kraftselskaper.

Implementert i Spania

Målet med REMAFEX var å redusere unødvendig preventivt vedlikehold, samt å redusere behovet for uforutsett korrektivt vedlikehold. Dette skal føre til reduserte kostnader og tap forbundet med vedlikehold, feil og produksjonsstans, og dermed til økt lønnsomhet.

REMAFEX var basert på åpne standarder og samspiller med eksisterende systemer for blant annet tilstandskontroll, diagnose og vedlikeholdsadministrasjon. Hovedelementene omfattet en distribuert IT-plattform og totalt ca. 15 vedlikeholdsrelaterte funksjoner. IT-plattformen inkluderte blant annet brukergrensesnitt, databaser, generiske funksjoner, datakommunikasjon og grensesnitt mot andre systemer, som for eksempel SCADA.

SINTEF Energiforskning hadde blant annet ansvaret for å utvikle og sette i drift en funksjon for overvåking av isolasjonsegenskapene til statorisolasjonen og en funksjon som overvåker driftsanordningen til effektbryterne på høyspenningssiden av kraftstasjonens transformator.

Kontinuerlig måling av delutladninger i statorisolasjonen med trendplotting gir informasjon om tilstandsendringer som indikerer begynnende feil. Funksjonen gir varsel om behov for ytterligere inspeksjon eller vedlikeholdsaksjon.

Partnere

Norske interessenter: ABB Kraft, BKK Produksjon, Oslo Energi Produksjon, Hydro Energi, Sira-Kvina Kraftselskap, Statkraft, Nordkraft, Vest-Agder Energiverk, EnergiNorge

Prosjekt-partnere: Sema Group (Frankrike), EDP (Portugal), Iberdrola (Spania), SINTEF Energi AS

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

1996 - 1999