Til hovedinnhold
Norsk English

REMAFEX - IT-konsept for tilstandsbasert vedlikehold

Teknisk løsning


Den tekniske løsningen består av sensorer (spenningsdelere plassert inne i statorviklingen), signalforsterkere plassert utenfor generatoren, utstyr for logging av partielle utladninger (ICM-monitor) samt PC med nødvendig programvare. Alt dette utstyret har fått betegnelsen MMT (Maintenance Monitoring Tool).

Overvåkingen av effektbryternes driftsanordninger baserer seg på sammenligning av "vibrasjonssignaturer". Et akselerometer (en slags mikrofon) monteres i driftsanordningen, og når bryteren kobles tas det opp en signatur eller et "fingeravtrykk" av vibrasjonene eller "smellet" fra koblingen. Signaturen sammenlignes automatisk med en referansesignatur som normalt vil være et tidligere opptak fra samme bryterindivid. Avvik mellom disse to signaturene vil være en klar indikasjon på at bryterens tilstand har endret seg. Systemet vil i så fall gi alarm, og bryteren bør undersøkes nærmere.

MMT-enheten styrer innsamlingen og gjennomfører analysen av vibrasjonssignalene.