Conzerw

Conzerw - Construction site zero waste. Målet er å oppnå avfallsfri byggeproduksjon ved å utvikle prosessverktøy som støtter samarbeid mellom partnere i planlegging, innkjøp og i logistikkaktiviteter tilknyttet byggeplassen. I prosessverktøyene integreres metoder som muliggjør sporing, optimering og evaluering av ressursene i verdikjeden.