Konferanser og kurs

EnergiTraineene deltar på minimum tre konferanser pr år. Til nå har EnergiTraineene hvert år deltatt på Norges energidager (NVE), Energi Norges Nettkonferanse og Smartgridkonferansen. Dette har gitt EnergiTraineene en fin mulighet til å bli bedre kjent med hverandre og møte interessante aktører i energibransjen. En av disse kan erstattes med en annen konferanse det andre året.

I tillegg til to årlige hovedkonferanser deltar EnergiTraineene på flere konferanser og kurs som skal gi personlig og faglig utvikling. EnergiTraineene er på plass når Energidagen (i regi av Energikontakten for Energi- og miljøstudiet ved NTNU) arrangeres.

https://blogg.sintef.no/tag/energitrainee/

https://www.facebook.com/EnergiTrainee/