I samarbeid med seks partnere har vi etablert en EnergiTrainee-ordning innen nettvirksomheten.

EnergiTraineene blir engasjert i en toårsperiode. Dette innebærer 3 opphold, hvert på 8 måneder, i ulike bedrifter innenfor energibransjen. Ett av oppholdene vil være hos SINTEF Energi, mens de to andre vil bli hos et nettselskap og et myndighetsorgan/bransjeorganisasjon.

Vi ønsker deg med Mastergrad og interesse for kraftnett og nettvirksomhet.

EnergiTrainee gir en unik mulighet til å utvikle seg faglig. I SINTEF Energi kan man jobbe videre med temaer fra masteroppgaven. I tillegg oppfordres man til å komme med innspill og påvirke egne arbeidsoppgaver. Sammen med erfarne medarbeidere gis EnergiTraineene mulighet til å arbeide med aktuelle problemstillinger sett fra ulike aktører i bransjen. Målet er at EnergiTraineene skal oppnå god kompetanse innenfor prioriterte områder i løpet av EnergiTrainee-perioden.

EnergiTrainee opparbeider seg et godt nettverk i bransjen gjennom opphold ved ledende energibedrifter og deltakelse på viktige konferanser og kurs. Dette gir en god startrampe for videre karriereutvikling. Hvert år engasjeres to nye EnergiTraineer med oppstart ca 1. august. EnergiTraineene er nyutdannede med mastergrad innen energi/elkraft som har interesse for nettvirksomheten.

Det er nå mulig å søke til EnergiTrainee 2023!