EnergiTrainee-ordning innen nettvirksomheten

Nå søker vi etter nyutdannede til traineestillinger for 2024

Vi tilbyr:

  • Spennende arbeidsoppgaver i en bransje i kraftig vekst
  • Unik mulighet til å bygge bredde- og spisskompetanse
  • Bli kjent med nettbransjen fra ulike sider
  • Rød tråd og tett oppfølging i oppholdsbedriftene
  • Kurs og konferanser med mulighet for nettverksbygging
  • Årlige EnergiTrainee-turer med mulighet for å bli bedre kjent og dele erfaringer med andre EnergiTraineer

Vi ser etter:

  • Nyutdannede med mastergrad innen energi/elkraft med interesse for kraftnett og nettvirksomhet
  • Behersker et nordisk språk (norsk, svensk eller dansk) skriftlig og muntlig

Oppstart for stillingene er august 2024. Søknadsfrist er 15. oktober 2023.

Søk på stillingen


Her kan du følge EnergiTraineene på Instagram.


EnergiTraineene er ansatt i 2 år som er delt opp i 3 opphold, hvert på 8 måneder, hos de 7 bedriftene i Energitraineeordningen. Disse tre oppholdene gir innblikk i nettbransjen fra tre ulike sider; forskning, nettselskap og myndighetsorgan/bransjeorganisasjon. Ett av oppholdene vil være hos SINTEF Energi (forskningsorganisasjon), ett hos Statnett, Lnett eller BKK (nettselskaper) og ett hos NVE, Fornybar Norge eller DSB (myndighetsorganer/bransjeorganisasjon).

Vi ønsker deg som er nyutdannet med mastergrad innen energi/elkraft.

EnergiTrainee-ordningen gir en unik mulighet til å utvikle seg faglig. I SINTEF Energi kan det være mulig å jobbe videre med temaer fra masteroppgaven. Det er viktig å komme med innspill og påvirke egne arbeidsoppgaver. Sammen med erfarne kollegaer gis EnergiTraineene mulighet til å arbeide med aktuelle problemstillinger sett fra ulike aktører i bransjen. Målet er at EnergiTraineene skal oppnå god kompetanse innenfor prioriterte områder i løpet av EnergiTrainee-perioden.

EnergiTraineene opparbeider seg et godt nettverk i bransjen gjennom opphold ved ledende bedrifter og deltakelse på viktige konferanser og kurs. Dette gir et god utgangspunkt for videre karriereutvikling. Hvert år engasjeres en/to/tre nye EnergiTraineer med oppstart i begynnelsen av august.