Til hovedinnhold
Norsk English

Integrate

Prosjektliste


TULIPS (2022 - 2025)
I TULIPS skal Integrate brukes til modellering av et lukket energisystem (flyplass) som kombinerer flere energibærer og lokal kraftproduksjon fra solcellepaneler for  å møte fremtidsenergibehov.

INTERPORT (2021 - 2025)
I WP4 i KSP-prosjektet INTERPORT skal vi utvikle en ny planleggingsmetodikk for investering i havner. Integrate-modellen skal brukes til å vurdere verdikjeder og investeringer for hydrogen, ammoniakk, elektrisk kraft, fjernvarmesystemer og biomasse. 

Tofte Energihub (Enovaprosjekt 2022, Statkraft)
Målet med prosjektet er å utrede et energihub-konsept for Tofte industri- og næringspark som tar høyde for fremtidens energibehov og forbruksmønster. En ønsker å oppnå at området blir mest mulig selvforsynt med energi.

Kildn (2021, Tertnes holding AS)
Prosjektet analyserte investeringsalternativer som oppnår nullutslippsmålet til Kildn, som er et havneområde for cruiseskip og ferger. Denne forstudien fokuserte spesielt på virkningen av forskjellige nettforbindelsesstørrelse.

ZeroKyst (2021 - 2024)
I ZeroKyst skal Integrate brukes til Modellering og utvikling av en optimal konfigurasjon av multi-energiinfrastruktur som skal etableres i kystområder for å forsyne fiskerfartøy med hydrogen og elektrisitet. Infrastrukturen skal utnytte nye synergier som tillater mer robust og robust drift av kraftsystemet med høy andel fornybar energi.

eneuron (2020 – 2024)
eNeuron utvikler innovative verktøy for optimalt design og optimal drift av lokale energisamfunn som integrerer distribuerte energiressurser og multiple energibærere. Integrate inngår som en viktig prosjektbagrunn og inngår i det som skal bli eNeuron tool.

ChiNoZEN (2020 - 2023)
ChiNoZEN er et forskningssamarberid mellom Norge og Kina som fokuserer på nøkkelteknologier og demonstrasjon for kombinert produksjon av varme, kjøling og kraft i områder og bygg med ren energi. I prosjektet undersøker vi blant annet kombinert kjøling, oppvarming og kraft (CCHP), termisk energilager og høytemperatur varmepumper. Tilhørende teknologimoduler for Integrate blir utviklet i prosjektet.

Hydrogen4EU (2020 – 2021)
Hydrogen4EU prosjektet undersøker hvordan en kan oppnå nullutslipp i Europa i 2050, og hvilken rolle hydrogen tar i den overgangen. Integrate Europe ble brukt til å beregne optimale læringseffekter og fremtidige kostnader i en energisystemoptimalisering på aggregert Europeisk nivå, mens MIRET-EU (TIMES-type modell) ble brukt til å beregne detaljerte resultater. Her er rapporten fra Hydrogen4EU prestudien og her kan du lese sluttrapporten fra prosjektet

Les analyse av ulike alternativer for energisystemet med Integrate for Kildn nullutslippshavn. 

openENTRANCE (2019-2022)
openENTRANCE utvikler og bruker åpne, transparente, og integrerte modelleringsplattformer for å vurderer overgang til dekarbonisering i Europa. Integrate modellen skal brukes til å analysere bruk av sesonglager for varme på Furuset.

FME ZEN (2017 – 2024)
FME ZEN er et senter for miljøvennlig energi som skal utvikle løsninger for framtidens bygninger og byområder – løsninger som bidrar til at nullutslippssamfunnet kan realiseres.

I FME ZEN blir Integratemodellen videreutviklet, og brukt til analyser av piloter og i case studier:


Tidligere prosjekter
Se her for prosjekter med Integrate modellen (tidligere eTransport) før 2017