Til hovedinnhold

Personvernerklæring

Personvernerklæring

Etikkombud/Personvernkoordinator

Personvernerklæring for alle hel- eller deleide aksjeselskap av Stiftelsen SINTEF

Når du er i kontakt med SINTEF som oppdragsgiver, kunde, samarbeidspart, bruker av vår forskning, nettjenester eller leveranser, deltar på arrangementer eller du inngår i forskningsprosjekter som respondent, informant eller gir fra deg informasjon på annen måte, så kan personopplysninger om deg bli registrert hos oss. Vi beskriver vår praksis for personvern innenfor forskningsvirksomheten, arrangementer, vår bruk av nettjenester og overføring av personopplysninger til eksterne leverandører av system og tjenester. Til slutt angir vi retten du har til innsyn og til å påklage vår behandling av personopplysninger.

Oversikt over aksjeselskapene som personvernerklæringen gjelder for er listet opp helt til slutt i denne personvernerklæringen med navn, adresse og organisasjonsnummer.

Behandlingsansvarlig for alle personopplysningene som behandles i SINTEF er vår øverste leder konsernsjef Alexandra Bech Gjørv. Kontaktinformasjon til SINTEF er:

Postboksadresse:Postboks 4760, Torgarden, 7465 Trondheim
Besøksadresse: Strindveien 4, 7034 Trondheim
E-post:postmottak@sintef.no
Telefon:+47 40 00 51 00(sentralbord)

Hvis du har spørsmål om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte SINTEFs personvernkoordinator Tove Håpnes, telefon (sentralbord): 40 00 51 00.

Personvern i forsknings- og utviklingsprosjekter (FoU)

SINTEF har et ansvar for at de personopplysninger som innhentes i våre forsknings- og utviklingsprosjekter blir behandlet i samsvar med den nye personvernforordningen, GDPR. Dette gjelder informasjon vi mottar fra oppdragsgivere, kunder og personer som gir oss informasjon/data.

Norsk senter for forskningsdata (NSD) er SINTEFs personvernombud. SINTEF gjør aktiv bruk av de systemene som NSD stiller til disposisjon for prosjektledere og ledelse, og alle prosjekter som behandler personopplysninger meldes NSD for godkjennelse etter gjeldende lovkrav og forsknings-etiske prinsipper. Våre prosjekter innenfor medisin og helse blir tilsvarende vurdert og godkjent av REK - Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk etter gjeldende lovkrav.

Alle prosjekter som gjør bruk av personopplysninger må utarbeide en datahåndteringsplan som beskriver hvordan personopplysningene blir håndtert i samsvar med lovverket gjennom hele prosjektets levetid og ved langtidsarkivering av forskningsdata. Vi innhenter skriftlig samtykke fra de som gir fra seg personopplysninger i våre prosjekter, basert på at de deltar på frivillig grunnlag og etter at de er blitt informert om sine rettigheter etter loven. De prosjekter som krever konsesjon blir søkt Datatilsynet for godkjenning enten via NSD eller REK. I noen tilfeller rettes søknad om konsesjon direkte til Datatilsynet.
Sikkerheten i våre informasjonssystemer, rutiner og betingelser for overføring av personopplysninger, samt forpliktelser til å anonymisere eller slette personopplysninger etter prosjektets slutt, blir forhåndsvurdert og fulgt opp av vårt personvernombud NSD. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du gå til: http://www.nsd.uib.no/personvernombud/om_oss.html 

Informasjonssikkerhet, med særlig vekt på korrekt behandling av personopplysninger, er et viktig tema i SINTEF og blir fulgt opp i vårt system for internkontroll og risikovurdering av prosjektene. SINTEF har utarbeidet fullstendig dokumentasjon for internkontroll i henhold til Datatilsynets krav og retningslinjer for behandling av personopplysninger.

Personopplysninger ved bruk av våre nettjenester/nettsider

SINTEF samler ikke inn personopplysninger som fødselsdato- og personnummer, eller opplysninger om personlige betalingskort. Eksempler på informasjon som innhentes er: a) firmanavn, b) kontakt-person, c) firmaadresse/fakturaadresse, d) telefonnummer og e-postadresse og e) informasjon om din bruk av nettsiden, i form av blant annet hvilke undersider som besøkes, nettleserinstillinger og IP-adresse.

Hvordan informasjon innhentes

SINTEF samler inn opplysninger gjennom skjemaer på våre nettsider. Det er frivillig å oppgi denne informasjonen. Hvis du velger å ikke oppgi personopplysningene, kan vi være forhindret fra å gi deg tilgang til produktet eller tjenesten. Eksempel på skjema:

 • Kontaktskjema
 • Når man ønsker å prøve et produkt eller tjeneste
 • Ved kjøp av produkter eller tjenester på våre nettsider
 • Ved påmelding til webinar, kurs og konferanser
 • Når man laster ned dokumenter som e-bøker fra våre nettsider
 • Ved påmelding til å motta vårt nyhetsbrev eller blogg på e-post

Formålet med informasjonen som innhentes er:

 • For å kunne gi tilgang til våre produkter og tjenester
 • For å kunne sende relevant informasjon
 • For å kunne ta kontakt og tilby våre produkter og tjenester

Informasjonskapsler

SINTEF bruker cookies/informasjonskapsler på www.sintef.no, www.byggforsk.no, www.sintef.bok.no og www.sintefcertification.no:

 • Egne sid (sesjonshåndtering, sporer innlogging og gjør det mulig å gjennomføre en netthandel, tar vare på brukers innstilling på nettsidene, brukes til å lage statistikk over bruk av nettstedet).
 • Google Analytics
  • _ga
  • _gat
  • _dc_gtm
  • - Hot Jar (Nettstedsanalyse)
  • _hjUserId

Google Analytics brukes for å identifisere brukere på våre nettsteder. Alle data behandles anonymt og SINTEF kan ikke bruke data til å identifisere enkeltpersoner og deres bruk av våre nettsteder.

 • Facebook Pixel brukes til å spore besøk på nettsted og konverteringer (f eks netthandel). Brukes til å sette opp remarketing-lister (dvs. brukertilpasset annonsering av tredjeparts nettsider).

Informasjonen som samles inn ved hjelp av Google og Facebook brukes til markedsføringsanalyse og markedsføring i samarbeid med Synlighet AS

 • Del-tjenesten
  Funksjonen "Del " kan brukes til å videresende lenker til nettstedet på e-post, eller til å dele innholdet på sosiale nettsamfunn, som for eksempel Facebook eller Twitter. Opplysninger om tips logges ikke hos oss, men brukes kun der og da til å legge inn tipset hos nettsamfunnet. Vi kan imidlertid ikke garantere at nettsamfunnet ikke logger disse opplysningene. Alle slike tjenester bør derfor brukes med vett. Dersom du benytter e-postfunksjonen, bruker vi bare de oppgitte e-postadressene til å sende meldingen videre uten noen form for lagring.

Opplysninger om ansatte

SINTEF har egen personvernerklæring for våre ansatte.

Kameraovervåkning av bygg og inngangspartier

Ved flere av våre bygninger er det kameraovervåking av inngangspartier og bygg. Personopplysninger i form av foto og videoovervåkning skjer på grunnlag av en interesseavveining, jf. GDPR artikkel 6 (1), bokstav f. Vi har vurdert det slik at dette er nødvendig for å ivareta kravene til sikring samt forhindre innbrudd og annen kriminell virksomhet ved at uvedkommende tar seg inn i bygg og eiendommer.

Utlevering av personopplysninger til andre

Det inngås databehandleravtaler med de databehandlere som håndterer løsninger på vegne av oss. Personopplysninger i forsknings- og utviklingsprosjekter som kan nå en tredjepart gjelder i hovedsak systemleverandører av elektroniske spørreskjemaer som brukes i forsknings- og utviklingsprosjekter. Leverandørene har ansvar for at systemløsningene fungerer. Hvilke opplysninger som blir registrert, hvordan de sikres og lagres samt hvordan opplysningene blir slettet reguleres strengt gjennom databehandleravtaler. Leverandørene må dokumentere alle prosedyrer og det påhviler dem et klart juridisk definert ansvar å følge inngått databehandleravtale og behandle alle personopplysninger i samsvar med GDPR-krav. Gjennom databehandleravtalene sikrer vi at informasjonssikkerheten blir ivaretatt i alle ledd av behandlingen.

Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det eller de formål personopplysningene ble samlet inn for. Dette betyr at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke, blir slettet hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg, slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt.

Kunder og brukeres rettigheter når vi behandler personopplysninger

Kunder, brukere eller deltakere i forskning eller annen virksomhet som SINTEF har ansvaret for, har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysninger som blir behandlet om dem. En har videre rett til å kreve begrenset behandling og på visse vilkår rette innsigelse mot behandlingen. For mer informasjon om den enkeltes rettigheter, gå til Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.

De som ønsker å ta i bruk sine rettigheter må ta kontakt med SINTEF på e-post eller telefon. Vi vil besvare din henvendelse så raskt som mulig og senest innen 30 dager. Vi vil be deg om å bekrefte din identitet eller oppgi nødvendig informasjon før du kan ta i bruk dine rettigheter hos oss. Vi gjør dette for å forsikre oss om at vi gir tilgang til dine personopplysninger til riktig person, og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. I tillegg til å ta kontakt med oss på epost eller telefon, vil du også kunne melde deg av nyhetsbrev ved å følge avmeldingslenken i hvert nyhetsbrev.

Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, kan du rette klage til Datatilsynet. Du finner informasjon om hvordan du kan kontakte Datatilsynet og videre anmelde brudd på person-vernloven på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no

Endringer

Hvis det skulle skje endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre endring av den informasjonen som her er gitt. Oppdatert informasjon blir gjort tilgjengelig på vår nettside.

Personvernerklæringen gjelder for:

SINTEF AS, Strindveien 4, 7034 Trondheim - Org nr 919 303 808
SINTEF Energi AS, Sem Sælands vei 11, 7034 Trondheim - Org nr 939 350 675
SINTEF Ocean AS, Otto Nielsens vei 10, 7052 Trondheim - Org nr 937 357 370
SINTEF Raufoss Manufacturing AS, Enggata 40, Raufoss Industripark, 2830 Raufoss - Org nr 882 274 562
SINTEF TTO AS, Strindvegen 4, 7034 Trondheim - Org nr 887 622 752
SINTEF Nord AS, Storgata 118, 9008 Tromsø - Org nr 992 769 211
SINTEF Helgeland AS, Torggata 1 B, 8622 Mo i Rana - Org nr 917 468 044
SINTEF Molab AS, Halvor Heyerdahls vei 50, 8626 Mo i Rana - Org nr 953 018 144
SINTEF Ålesund AS, Norsk Maritimt Kompetansesenter, Borgundvegen 340, 6009 Ålesund - Org nr 918 787 747