Til hovedinnhold
Norsk English

Geminisenter Batteri

Lunsjseminar om stasjonær energilagring

Tirsdag 5. Desember arrangerte Geminisenter Batteri et lunsjseminar med fokus på stasjonær energilagring.

Kontaktperson

Det var i underkant av 30 deltagere fra ulike deler av SINTEF og NTNU, samt 4 inviterte industriaktører. Seminaret startet med felles lunsj og fortsatte med 4 spennende og relevante presentasjoner fra forskning og industriaktører.

Jonatan Klemets fra SINTEF Energi startet med å gi et innblikk i arbeid som er gjort i prosjektet BaSS – Batteri som spenningsstøtte, hvor SINTEF Energi blant annet har jobbet med å simulere ulike scenarier for implementering av batterier i strømnettet. Det er også gjort teknoøkonomiske beregninger for å vurdere lønnsomhet på kort og lang sikt. Solveig Askevold Ulsund og Siri Førsund Bjerland fra Aneo presenterte Aneo sitt batterikonsept for nullutslipps byggeplasser. Aneo leverer transportable ladestasjoner som kan benyttes til ladding av elektriske kjøretøy og gravemaskiner på byggeplasser. Og her fikk vi se både forbruksdata og hvordan Aneo jobber med å optimalisere ladding og forbruk med hensyn på døgnvariable strømpriser.

Den neste presentasjonen ble gitt av Bryte, som er en oppstartsbedrift i Trondheim med fokus på redox flytbatterier. Ask Ibsen Lindal fra Bryte gav først en introduksjon til ulike flytbatteri-teknologier, både det som er på markedet, og batterityper under utvikling. Deretter fikk vi også høre litt mer om Bryte sine prosjekter. Den siste presentasjonen ble gitt av Alexis Sevault fra CARTESIAN, som er et nystartet spin-off fra SINTEF Energi. CARTESIAN utvikler systemer for termisk energilagring basert på teknologi som er jobbet frem ved SINTEF Energi. Nedenfor følger liste over presentasjoner med tittel på foredrag.

  • Jonatan Klemets (SINTEF Energi) – Batteries for voltage support in the distribution grid
  • Solveig Askevold Ulsund og Siri Førsund Bjerland (Aneo) – Building tomorrow: Battery technology on construction site
  • Ask Ibsen Lindal (Bryte) – Current status for flow batteries and development at Bryte
  • Alexis Sevault (CARTESIAN) – Cartesian: Thermal energy flexibility with heat & cold energy storage

20231205_120648.jpg

20231205_123322.jpg

20231205_122231.jpg

20231205_130409.jpg

20231205_131531.jpg