Til hovedinnhold
Norsk English

Satsinger i SINTEF Ocean


EXPOSED

EXPOSED

Start:
Slutt:

EXPOSED er et senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) som skal utvikle kunnskap og teknologi for robust, sikkert og effektivt fiskeoppdrett på eksponerte lokaliteter.

SFI Smart Maritime

SFI Smart Maritime

Smart Maritime vil finne svar på hvordan det er mulig å oppnå økt energieffektivitet og reduserte utslipp innen den maritime sektoren.

Norsk senter for tang- og tareteknologi

Norsk senter for tang- og tareteknologi

Norsk senter for tang- og tareteknologi tilbyr en arena der forskning og næring kan møtes og sammen utvikle fremtidens industri basert på dyrkede makroalger.

Ocean Space Race

Ocean Space Race

Ocean Space Race: Landsomfattende konkurranse i skipsdesign: 400 elever til massiv realfagssatsing i Trondheim

Rent hav

Rent hav

Utfordringer knyttet til marin forsøpling og forurensning må løses for at den bærekraftige bio-marine vekst vi trenger i fremtiden skal kunne realiseres. SINTEF Center for Clean Ocean Research arbeider for et renere marint miljø.

Geminisenter marin yngel- og planktonteknologi

Geminisenter marin yngel- og planktonteknologi

Marin yngel- og planktonteknologi skal utvikle et tverrfaglig samarbeid innen forskning og høyere utdanning om dynamiske biologiske, økologiske og teknologiske prosesser og mekanismer innen kultivering og utnyttelse av planktoniske organismer.

Gemini-senter ROBOTICS

Gemini-senter ROBOTICS

Formålet med GEMINI-senteret ROBOTICS er å videreutvikle et felles fagmiljø med høy faglig kvalitet. Vi skal imøtekomme industrielle behov for forskning og utvikling av fremtidens bærekraftige industri og samfunn innenfor strategisk prioriterte...