Til hovedinnhold
Norsk English

Gemini-senter ROBOTICS

Formålet med GEMINI-senteret ROBOTICS er å videreutvikle et felles fagmiljø med høy faglig kvalitet. Vi skal imøtekomme industrielle behov for forskning og utvikling av fremtidens bærekraftige industri og samfunn innenfor strategisk prioriterte områder for Norge.

Kontaktperson

GEMINI-senteret ROBOTICS er et strategisk samarbeid innenfor fagområdet robotisert griping og manipulasjon. Partnere i dette senteret er: NTNU IE (Institutt for Teknisk Kybernetikk), SINTEF Ocean (Robotikk og Intelligent Automasjon), SINTEF Digital (Robotikk og styring) og SINTEF Manufacturing (Sensorbasert robotikk).

Visjon og målsetning er å utvikle nye konsepter for læring av roboter for å klare å gjenskape de mest kompliserte og avanserte gripe- og manipuleringsoppgaver som i dag gjøres av mennesker. Senteret vil adressere det økende behovet for robotisert automasjon i industrien og samfunnet generelt. Senteret er åpent for nye medlemmer og fagmiljøer som driver med robotikk og automatisering.

Prioriterte satsninger:

  • Robotikk og automasjon
  • Det grønne skiftet
  • Digitalisering

Verdiskapning innen:

  • Hav, energi, mat, klima og miljø
  • Effektive helse- og omsorgtjenester
  • Økt behov for robotisert automasjon

Faglig fokus:

  • Nye robotbaserte konsepter for avansert manipulering av industrielle objekter/produkter. Utvikle robotiserte løsninger som klarer komplekse og avanserte operasjoner likt eller med større nøyaktighet enn mennesker.

Geminisenteret skal styrke samarbeidet mellom partene bl.a. gjennom å bidra til vekst innen FoU på følgende områder:
• Produksjonsindustri
• Hav (Ocean) – operasjoner undervann og på land
• Landbruk og bioøkonomi
• Serviseindustri
• Helse og omsorgtjeneste