Til hovedinnhold

Nanomedisin

Nanomedisin

Nanomedisin er bruk av nanoteknologi innenfor medisin. Nanomedisin er et omfattende og raskt voksende felt i SINTEF, både innenfor behandling og diagnostikk.

Vi designer og produserer nanopartikler til forbedret levering av medisiner for behandling av kreft og infeksjoner. Vi kombinerer nanoteknologi med ultralydteknologi for å oppnå målrettet diagnostikk og behandling.

SINTEF har moderne infrastruktur spesielt egnet for avansert karakterisering av nanopartikler. Vi har mange års erfaring og ekspertise på celle-basert screening-teknologi, toksikologi og opptak av nanopartikler, og erfaring i bruk av ulike dyremodeller for bl.a. kreft og inflammasjon.

Fagmiljøer relatert til forskning innen nanomedisin i SINTEF:

Seniorforsker
402 34 744

Prosjekter